Psichologas Sergejus Kovaliovas

S.Kovaliovas2nuotrauka

Psichologas, psichoterapeutas, politinis konsultantas.

Psichologijos mokslų daktaras, filosofijos daktaras, profesorius.

Pasaulinio ir Europos rejestrų psichoterapeutas.

Inovacinių psichotechnologijų instituto generalinis direktorius; Praktinės psichoterapijos centro mokslinis vadovas.

Daugiau nei trisdešimties psichologijos ir psichoterapijos knygų autorius.

Integralinio neuroprogramavimo: psichoterapijos ir žmogaus asmeninio augimo sistemos, kuri apjungia Neurotransformingą, Rytų versijos NLP, Egzistencinį neuroprogramavimą ir Transcendentinį neuroprogramavimą, autorius.

Kuo Integralinio neuroprogramavimo metodas skiriasi nuo kitų psichoterapijos modalumų?

Integraliniame neuroprogramavime :
1) Siūloma psichoterapijos lygių idėja tapati atskiro individo gyvenimo lygiams.
2) Siūloma konkreti instrumentinių metodikų (technikų) sistema psichoterapinei pagalbą, o taip pat ir sisteminis šių technikų naudojimo algoritmas.
3) Siūlomi metodai ir psichotechnologijos, padedančios individo socializacijai.
4) Žmogaus gyvenimas skirstomas į atskirus etapus ir perėjimus iš vieno lygio į kitą, įvardintos konkrečios sąlygos ir būdai.
5) Siūlomos galimybės ir kryptys panaudoti transcendencines idėjas psichoterapijoje.
6) Įvedama griežta modelių, metodų, psichotechnologijų ir konkreti psichoterapijos ir konsultavimo metodika, struktūra ir sistema, atsižvelgiat į objektą, dalyką, lygius, kryptis ir galimybes jomis naudotis.

Gyvenimo scenarijų planas (pagal graikų mitologija)

gods

1. NIEKADA. Tantalas („Tantalo kančios“ yra priežodis reiškiantis pagundą ir pasitenkinimą. Tantalas turėjo stovėti vandenyje, virš jo buvo lengvai pasiekiamos medžio šakos pilnos prisirpusių vaisių, kai tik jis siekė vaisiaus, šakos pakelia jo siekiamą valgį, neleisdamos paimti. Kai tik jis pasilenkia atsigerti vandens, vanduo nuslūgsta, prieš jam išgeriant bent lašą.) – Aš niekada negaliu gauti to, ko iš tiesų noriu (nes nepakankamai drąsus, graži, jaunas, liekna).
2. PAKOL. Heraklis (Pitijos lūpomis Lėtonės sūnus išpranašavo Herakliui, jog jis taps nemirtingu, jei atliks Euristėjo įsakymu dvylika žygdarbių. Heraklis nuvyko pas Euristėją – Mikėnų karalių – tarnauti ir turėjo atlikti 12 žygdarbių.) – Aš negaliu gyventi pats, nes reikia vaikus užauginti, mokslus pabaigti, pensijos sulaukti.
3. PO TO. Damoklas (Pagal senovės graikų mitą, Sirakūzų tironas Dionisas, norėdamas parodyti tariamą valdovų laimę, pasisodino Damoklą per puotą šalia savęs, bet virš jo galvos liepė ant ašuto pakabinti aštrų kardą, kuris priminė apie nuolat gresiantį pavojų). – Jeigu aš šiandien džiaugiuosi, vėliau už tai reiks skaudžiai užmokėti.
4.VISADA. Arachnė (Arachnė gyrėsi esanti geriausia audėja, geresnė net už deivę Atėnę ir metė iššūkį pačiai Atėnei. Tada Atėnė priėmė iššūkį ir laimėjo varžybas. Arachnė slegiama kaltės ir apmaudo mėgino nusižudyti, bet Atėnė pavertė ją pirmuoju voru, kuri audžia be perstojo savo tinklus) – Aš privalau (toks likimas) visad likti šitoje situacijoje.
5. BEVEIK (1). Sizifas (Pomirtiniame gyvenime Sizifas turi amžinai ritinti į aukštą, statų kalną didžiulį akmenį. Kai viršūnė jau netoli – akmuo išsprūsta iš rankų ir nurieda žemyn, o pasmerktasis vėl turi pradėti viską iš naujo). – Aš vos, vos nepasiekiau tikslo (neperskaitytos knygos iki galo, neužbaigti darbai, nesuorganizuoti susitikimai, neišpildyti pažadai).
6. BEVEIK (2). Sizifas. – Aš vis dar nepasiekiau savo tikslo (dar vieną regaliją įsigyti, dar vieną universitetą, kursus baigti) .
7. ATVIROS PABAIGOS. – Filemonas ir Bavkida (kai Dzeusas ir Hermis apsimetę keliauninkais aplankė šių senyvų žmonių namus, jie parodė deramą svetingumą ir norėjo vakarienei pavaišinti savo svečius vienintele turima savo žąsimi, Dzeusas atsidėkodamas, išpildė jų norą, po mirties pavertė juos medžiais – ąžuolu ir liepa, kurie taip ir liko stovėti šalia vienas kito) – mano rolė suvaidinta ir aš nebežinau ką toliau veikti (gyvenimas be tikslo, be ateities, be prasmės).

 

 

Esu 29 metų jauna, išvaizdi, protinga, savarankiška mergina, tačiau vieniša

Klausimas: Sveiki,
Jaučiuosi lyg užburtam rate, net pradedu galvoti gal kažką ne taip praeitame gyvenime padariau, kad dabar turiu sumokėti visas karmos skolas.
Problema tokia, kad esu 29 metų jauna, išvaizdi, protinga, savarankiška mergina, tačiau vieniša. Gerbėjų netrūksta, bet ne tokių kurie patrauktu ir kūną ir sielą. Baisiausia tame, jog kai gyvenime atsiranda vyras, kuris galiausiai atitinka mano kriterijus, kuriam neturiu jokių priekaištų, kai atrodo jog jau patikiu laiminga pabaiga ir kad gal būt susitvarkysiu gyvenima, jis paima ir pradingsta, nei skambučių nei žinučių, tiesiog “nesutapo charakteriai” ir taip nuolatos (per pastaruosius dvejus metus 5-kartai).
Bandau aiškinti kokias klaidas darau, bet visi kaip susitarę dainuoja tą pačią dainą: “ne su tavimi o su manimi problemos”. Gal per greitai prisileidžiu vyrus ir leidžiu jiems suprasti kad “teritorija jau užkariauta”, gal per greit atsiveriu jiems, gal per laiką tampu nuobodžia, net nebežinau, santykius analizavau tūkstatį kartų, bet kad ir kokias išvadas bepadaryčiau rezultatas kol kas lieka tas pats – lieku vėl sudaužyta širdimi, nukritusia saviverte ir vieniša.
Kaip reikia bendrauti su žmogumi bet nesitikėt nieko daugiau? Kaip neužspausti vyro ir neparodyti to susižavėjimo ir noro būti kartų? Kokia turi būti “sveika” santykių pradžia? Ir galiausiai, kiek reikia pabučiuoti varlių, kad rastum savo princą?
Ačiū už pagalbą,
Lina (vardas pakeistas)
vintagepicture

Atsakymas: Sveiki, Lina.
Perskaičiau Jūsų laišką, kuriame dalinatės savo patirtimi ir užduodate prasmingus klausimus, tikėdamasi atsakymų, kurie galėtų pakeisti susidariusią situaciją.

Pradėsiu nuo tai, kad kiekvienas iš mūsų turime savo gyvenimo scenarijus, kurie susiformuoja ir užsitvirtina mūsų psichikoje ankstyvoje vaikystėje. Pagrindinis gyvenimo scenarijų tikslas padėti adaptuotis ir išgyventi pačiais pirmaisiais mūsų gyvenimo metais. Tačiau problema tame, kad scenarijai įspraudžia mus į griežtus rėmus, kurių dažnai sąmoningai net nesuvokiame, tačiau visad vadovaujamės, vadindami tai likimu. Ir dar viena svarbi detalė, kurią vertą žinoti apie gyvenimo scenarijus yra tai, kad kas buvo priimtina vaikui ten ir tada, visiškai neefektyvu suaugusiam žmogui čia ir dabar, tačiau jis nesąmoningai tuo vadovaujasi ir jaučiasi bejėgis kažką pakeisti.

Lina, pagalvokite kokia pasaka, knyga ar kino filmas vaikystėje jums labiausiai patiko arba labiausiai įsiminė? Kokia herojė ir jos likimas paliko įspaudą Jūsų pasąmonėje? Kodėl klausiu?

Nes pati rašote, kad visi vyrai, kurie atitinka Jūsų kriterijus, galiausiai pasielgia vienodai: “paima ir pradingsta, nei skambučių nei žinučių, tiesiog “nesutapo charakteriai” ir taip nuolatos (per pastaruosius dvejus metus 5-kartai)”.

Jūs visiškai teisi, teigdama, kad renkamės mes pagal kriterijus (kurie labai dažnai būtent ir susiformuoja ankstyvoje vaikystėje, kartais pačiais įstabiausiais būdais ir iracionaliais įsitikinimais vadovaujantis), tačiau gyventi tenka su kito žmogaus ir savo vertybėmis, o tai visiškai skirtingi dalykai.

Pasidalinsiu viena metafora, kuri tikiuosi padės suvokti skirtumą tarp kriterijų ir vertybių:

Išmintingos močiutės patarimai

– Visi vyrai vienodi! Močiute, vyrui tereikia pasakyti man “Labas” ir aš jau žinau, kaip jis save ves toliau, kokius sąmojus pasakos, kaip šypsosis, kaip mane lies, kaip ginčysis ir kaip išeis…
– Anūkėle, tu neteisi, visi vyrai skirtingi. Tiesiog, tau patinka panašūs. Tau patinka kuklūs, tylūs ir “naminiai” ? Tad, kodėl tu zyzi, kad ir vėl papuolė “zanuda”, kurio niekur neištempsi iš namų ? Jeigu tu renkiesi “kompanijos sielą”, tuomet nesistebėk, kad teks juo dalintis su draugais ir, žinoma, taip pat su draugėmis. Jeigu myli romantikus, tad taikykis ne tik su žvakėmis, eilėraščiais ir šampanu, bet ir nuotaikų svyravimais, depresijomis ir jo paslaptingais dingimais, kuriuos jis vadins “kūrybine krize”. Pasirinkus vyrą, su kuriuo jausiesi kaip “už mūro sienos”, nesistebėk, kad gali neberasti toj sienoje nei langų, nei durų.

Kaip išsivaduoti iš neefektyvaus gyvenimo scenarijaus?

Pagalvokite ir įvertinkite ką norėtumėte pakeisti savyje, savo nuostatose, įsitikinimuose ir elgesio modelyje? Atsiminkite peržvelgti, įvertinti ir pačius kriterijus. Dabar atradus tai, ką norite pakeisti, pagalvokite koks elgesys, įsitikinimai ir/ar nuostata apie save, vyrus ir tarpusavio santykius būtų naudingi ir efektyvūs jums dabar ir ateityje? Ir pradėkite veikiti.

Jeigu mano veiksmų planas jums pasirodė per daug abstraktus ar mažai vertingas, siūlau kreiptis profesionaliai individualiai konsultacijai, nes žmogaus gyvenimo scenarijų keitimas ir išsilaisvinimas iš jų išties yra unikalus, kruopštus ir labai individualus darbas su savimi, reikalaujantis atvirumo ir pasirengimo keistis pačiam ir keisti savo gyvenimą.

Sėkmės!!

Praktinės psichoterapijos centro vadovaujamo S.Kovaliovo vedančioji specialistė ir atstovė Lietuvoje Neringa Mikalauskaitė www.teteatete.lt ; tel. +37061601566;
el. paštas: konsultacijos.skype@yahoo.com

Šaltinis:

Praktinės Integralinio neuroprogramavimo metodo taikymo galimybės

Integralinio neuroprogramavimo esmė – metodų, psichotechnologijų ir konkrečių metodikų sistema, sukurta tam, kad tikslingai padėtų žmogui, rasti jam svarbius atsakymus ir vystymosi kryptis, būtent tame gyvenimo etape, kuriame jis ir yra.
420698_347680948687889_1745188894_n
I. Integralinio neuropragramavimo(INP) metode pirmas žmogaus gyvenimo lygis vadinasi – Instrumentiniu. Šio lygio problemų turinį  galima suskirstyti į kelias grupes:

1.Aplinka. Konfliktiniai santykiai su aplinkiniais, savo nuomonės, požiūrio išsakymas ir apgynimas, asmeninių baimių įveikimas.

2.Asmeninės būsenos – psichologinės ir somatinės, t. y. apatija, energijos stoka, pastovus stresas , įvairūs fiziniai negalavimai ir ligos.

3.Elgesys –poreikis išsivaduoti iš įvairių priklausomybių (akloholinės, narkotinės, rūkymo, besaikio valgymo, azartinių žaidimų ir t.t.), seno elgeio modelio keitimas į naują, visiškai naujo elgesio modelio kūrimas ir įsisavinimas, kuris padėtų efektyviai bendrauti visur ir su visais, taip pat padėtų užmegzti ilgalaikius, abipusiai naudingus santykius.

4.Įsitikinimai –išmokti ne tik atskirti ir išsivaduoti iš kitų primestos „tiesos“ apie save, kitus, pasaulį, bet ir susikurti naujus, kurie teiktų pasitikėjimo, jėgos, drąsos ir pasitikėjimo savimi.

5.Savęs įsivaizdavimas – visų tų daugybės „AŠ“ atpažinimas, kuriais mes vadovaujamės (o kartais jie vadovauja mums) savo gyvenime,sugebėti sąmoningai atsisakyti tų, kurie mus stabdo ir susikurti naujus, kurie būtini ir reikalingi mūsų kasdieniam gyvenime.

Daugiausia klientų kreipaisi individualioms konsultacijoms būtent su šio lygio užklausomis, nes šiuolaikinio gyvenimo tempas dažnai įsuka žmogų į nesibaigiančių problemų ratą. Gebėti greitai reaguoti ir tinkamai spręsti problemas žmogus priverstas pats, nes beveik niekas mūsų visuomenėje nemoko kaip tą padaryti, o išgyventi ir tinkamai adaptuotis kasdien reikia kiekvienam iš mūsų.

II. Antras žmogaus gyvenimo lygis INP vadinamas Intensiniu (nuo lot. – siekis, tikslas). Ir šis pavadinimas visiškai pateisina save, nes antrame etape žmogus sutelkia savo dėmesį į asmeninius tikslus, kurie padėtų susikurti savo gyvenime tokią gerovę ir pilnatvę, kuri tenkintų būtent jį.

Čia dar kartą noriu pabrėžti esminį skirtumą tarp lygių, jei primame – individui svarbiausia adaptuotis ir kaip nors išgyventi be problemų (dažniausiai klientai nori vidinės ramybės), tai antrame gyvenimo lygyje, individas siekia ir koncentruojasi į asmeninius tikslus tokius kaip sukurti darnią šeimą, pasiekti profesines aukštumas, būti socialiai aktyviu, turtingu ir/ar populiariu.

Juntamas vidinis poreikis tapti ir būti pakankamai efektyviu ir sėkmingu tam, kad sugebėti tinkamai socializuotis ir savirealizuotis visuomenėje. Integralinio neuroprogramavimo koncepcijoje už žmogaus sėkmę atsako taip vadinami asmeniniai realybės žemėlapiai (šis terminas pasiskolintas iš NPL, kurio vienas pagridinių princpų teigia, kad žemėlapis nėra teritorija), o už efektyvumą atsako taip vadinamos žmogaus veiklos programos.

Apie realybės žemėlapius.

Įsivaizduokite dvynius, kurie nesenai pradėjo vaikščioti ir nusprendė susipažinti su tokiu „realybės fragmentu“ kaip šuo. Jų pažintis su šiuo objektu, išties, pati pirma, todėl jokių išankstinių nuostatų ir prisiminimų vaikai neturi, tik pažintis kiekvieno vyko su šunimi skirtingu laiku.
Pirmasis mažylis priėjo prie šuns, kai šis buvo gilioj euforijoj ir mielai leidosi glostomas, netgi pilvą savo išvertė. Rezultate, mažylis „savo žemėlapio“ dalyje „šunys“, pažymėjo-      „mieli, švelnūs, geri ir draugiški“.
Kitam nepasisekė, nes jis priėjo prie šuns, kai tas graužė sultingą kaulą ir šuo parodė iššieptus dantis ir amtelėjęs nuvijo mažylį nuo savo skanaus kąsnio. Rezultate, antrojo mažylio „žemėlapio“ dalyje „šunys“ bus pažymėta – „pikti, baisūs, agresyvūs, kandžiojasi“.
Ir praktiškai, automatiškai, visą likusį gyvenimą, jie gali vadovautis įvairiose gyvenimiškose situacijose būtent ta, pirmine patirtimi, nes nei vieno nei kito realybėje „tiesiog šuo“ vertinimo nėra.

Apie veiklos programos.

Tarkim,žmogus, besistengdamas būti efektyvesniu, eikvoja savo laiką įsisavinti papildomas programas dirbti kompiuteriu, pilvo šokiui arba anglų kalbai, tačiau visos jos „gulasi“ ant pirminio (sukurto galbūt dar vaikystėje, prieš n metų) realybės žemėlapio pagrindo, kuris būtent ir apsprendžia iš pradžių sėkmingumą, o po to ir laimingumą, todėl jeigu žemėlapis iš esmės pasenęs, neveiksmingas arba nenaudingas (pabandykite pavaikščioti po dabartinį Vilnių su 1970 ar 1980 metais atspausdntu žemėlapiu ir paieškoti reikiamos gatvės) įdėta į jį kad ir pati „moderniausia „ programa niekada nebus visiškai efektyvi.
INP laikomasi nuostatos, kad žmogaus gyvenimo kokybė, nei kiek negeresnė, nei jo realybės žemėlapių kokybė, todėl, kad bet koks vertinimas (žemėlapis) apie save, kitus ir pasaulį yra save pateisinančios pranašystės ir save realizuojančios prognozės.

Tad tiems klientams, kurie nori ženkliai pageriti savo gyvenimo kokybę ir realizuoti tam tikrus savo tikslus, Intergalinio neuroprogramavimo (INP) metodas gali pasiūlyti taip vadinamą bendrą modulį (kuris vidutiniškai tęsiasi apie 20-24 psichoterapines valandas) arba atskirus  modulius, kurie yra skirti konkrečios žmogaus gyvenimo (sveikatos, darbo, santykių, meilės, sekso ir meterialinės gerovės) srities kokybei kelti ir gerinti.

III. Trečias žmogaus gyvenimo lygis INP vadinamas Egzistenciniu.Kiekvieno žmogaus gyvenime ateina ta diena, kuomet jis susimąsto apie gyvenimo esmę ir prasmę . Integralinio neuroprogramavimo metodas ir čia turi ką pasiūlyti. Taip vadinami daugiaplanės psichoterapijos modeliai išties gali padėti susikurti ir perprogramuoti save kaip asmenybę. Asmenybę, kuri sugeba ne tik spręsti kasdienias problemas, ar realizuoti socialiai būtinus tikslus, bet moka jausti, o svarbiausia, mėgautis gyvenimu kaip išskirtine ir brangia dovana. Asmenybe, kuri jaučiasi vientisa yra pasitikinti ir atvira sau, kitiems ir pasauliui. Tokie klientai tikra retenybę, nes reikalauja iš žmogaus aukšto sąmoningumo lygio ir tikrosios psichologinės brandos.

IV. Integraliniame neuroprogramavime yra dar ir ketvirtas žmogaus gyvenimo lygis – Transcendentinis. Šiame gyvenimo lygyje, kaip pats metodo autorius psichologijos mokslų daktaras, profesorius Sergejus Kovaliovas pažymi galima praplėsti savo žmogiškojo tobulumo ribas ir įgauti super sugebėjimus. Norinčių ir besidominčių super gebėjimais yra tikrai pakankamai daug, tačiau išties tai pasiekusių ir šaim lygyje gebančių gyventi, mano konsultacinėje veikloje iki šiol neteko sutikti.

INP metodo kaip trumpalaikės, į tikslą orientuotos psichoterapijos galimybės išties neribotos ir kiekvienas žmogus, iš arčiau susipažinęs su šiuo metodu, gali rasti sau labai daug atsakymų ir praktinės naudos, tačiau būtina viena labai svarbi sąlyga – užduoti klausimus, ieškoti atsakymų ir sprendimų, keistis ir keisti save turi norėti ir būti pasiruošusiu pats žmogus. Kitaip tai paprasčiausiai neveikia, kaip ir viskas kuo nesinaudoji gyvenime.

Praktinės psichoterapijos centro, vadovaujamo S.Kovaliovo
vedančioji specialistė ir atstovė Lietuvoje Neringa Mikalauskaitė
tel. 370 616 01566, el.paštas: konsultacijos.skype@yahoo.com