apie NLPt iš European Association for Psychotherapy (EAP)

Neurolingvistinė Psichoterapija (NLPt) yra sisteminis vaizduotės psichoterapinis metodas, su integruotu elgesio pažintiniu požiūriu.
Pagrindinė idėja Neurolingvistinėje psichoterapijoje (NLPt), tai į tikslą orientuotas darbas su asmeniu. Taip pat skiramas ypatingas dėmesys į jo / jos reprezentacines sistemas ir santykių modelius.
Terapinis darbas NLPt tai verbalinis – žodinis procesas, formuojant ir integruojant į savo gyvenimą informaciją apie procesus ir praeitis patirtį, keičiant nusistovėjusius elgesio modelius į ekologišką t.y. tinkamą ir priimtiną tam konkrečiam asmeniui konkrečioje aplinkoje.
Šio metodo tikslas – padėti žmonėms siekti, tinkamai suformuluotų ir ekologiškai suderintų su jų gyvenimo būdu ir poreikiais, tikslų. Be to šis metodas padeda suprasti, atpažinti subjektyviai gerus ketinimus, kuriais grindžiama ligos ir/ar disfunkcijos simptomai, todėl neproduktyvus elgesys ir įsisenėję įsitikinimai gali būti subjektyviai transformuoti ir priderinti prie naujo elgesio ir įsitikinimų, kuriuos integravus, nebeliks būtinybės toliau sirgti ir riboti save adaptyviu elgesiu.
Neurolingvistinė Psichoterapija (NLPt) kaip asmeninio tobulėjimo ir komunikacijos mokymo metodas yra žinomas ir jį galima rasti daugelyje kitų sričių: švietime, konsultavime, instruktavime, vadyboje, sporto ir sveikatos srityse, psichologijoje. Bet kaip psichoterapijos metodas, jis turi aiškiai atskirtą, teoriškai ir metodologiškai parengą branduolį ir plačią taikymo sritį, net jei jis iš pradžių buvo sukurtas „anti-psichoterapijos subkultūros“.

NLPt išsiplėtojo nepriklausomai, nors pagrindinės jos sudedamosios dalies sukurtos paėmus Milton Erickson, Virginia Satir ir Fritz Perls, 60’s ir 70’s.  metodus.
Neurolingvistinė psichoterapija (NLPt) formavosi remiantis penkių tradicinių teorijų, kurios buvo sukurtos skirtingais istoriniais laikotarpiais tačiau, kurios papildo viena kitą, ir yra pagrįstos modeliavimo procesu:

1. Proto teoriją Gregory Bateson Kibernetika, ypač loginių lygių mokymosi ir vieninga lauko teorija, kaip Roberto Dilts kryptis.

2. Socialinė-kognityvinė teorija Mokymosi Albert Bandura kartu modeliavimo metodas, praktiškai pagerintas Richard Bandler ir John Grinder.

3. Sumodeliuoti Noam Chomsky gramatikos postulatai ir Alfredo Korzybski sąvokos, kurios darė įtaką Richard Bandler ir John Grinder sukurtos kalbos struktūrai.

4. Pagrindinė orientuota į žmogaus veiksmus, siekiant tikslų (Pribram, Galanter Miller, tote, 1960), prielaida.

5. William James teoriniai raštai, pabrėžiant būdingus jutiminėm sistemom pagrindinius elementus, informacijos apdorojimui, remiantis subjektyvia patirtimi.

6. Funkcinių ir nepriklausomų dalių sąmoningas ir nesąmoningas procesas, apimantis tapatybę, sumodeliuotą Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson darbų praktika.

Šaltinis:http://www.europsyche.org/contents/13504/description-of-modalities

Parašykite komentarą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.