Startas. Pirmasis bėgimo etapas.

Sveiki, Maratono dalyviai,

Pirmiausia reikės įvertinti dabartinę savo situaciją. Tai padės geriau suvokti, kur šiuo metu esate, o taip pat, kur norėtumėte būti. Nepamirškite, kad tai darote sau, todėl nesistenkite nei padidinti balų, nei jų nuvertinti. Pats geriausias dalykas yra žinoti realią situaciją, tada geriausiai galėsite pamatyti ir savo judėjimą į priekį.

1. Užduotis. Dabartinės situacijos įvertinimas pagal „Gerovės žvaigždę“.
Dabartinę savo situaciją įvertinkite nuo 0 iki 10 balų šiose srityse:
Gerovės žvaigždė
1.Sveikata – ?
Fizinė (kai fizinis kūnas sveikas tiek, jog nete negalvojate apie jį) -?
Psichologinė (kai gyvenime nesusiduriae su didelėmis problemomis) -?
Dvasinė (jausmas, kada žinai dėl ko ir kam gyveni) -?
2.Tarpusavio santykiai – ?
3.Meile, seksas -?
Meile -?
Seksas-?
4.Darbas -?
5.Pinigai -?

Patikėkite tuo balu, kuris į galvą atėjo per pirmąsias 8 sek. (2–3 įkvėpimai/iškvėpimai). Visa kita, greičiausiai, jau bus išgalvota ir nebeatitiks tikrovės. Tuose punktuose, kurie susideda iš kelių dalių, kiekvieną dalį įvertinkit atskirai, o paskui sudėkite bendrą balą, kuris nebūtinai turi būti atskirų dalių sumos vidurkis, gali nežymiai svyruoti. Tačiau, tai verta pajausti individualiai.

Kita šios etapo užduotis – įsivertinti bendrą savo gerovės lygį, pritaikant schemą.
Gerovės lygių skalė

Bendras gerovės lygis -?

Vienu dviem sakiniais įvardinkite išvadas, kurias padarėte po užduoties ir taip pat numatykite sritį, kurioje manote, kad tęsite darbą Maratono metu (kituose etapuose galima bus pakoreguoti savo apisiprendimą, tačiau čia ir dabar įvardinti pasirinkimą irgi labai svarbu).

Jei namuose kiltų gaisras ir įsijungtų signalizacija, efektyvu būtų pirma užgesinti ugnį, vėliau – išsivalyti ir susiremontuoti butą, o ne išjungti garsinę signalizaciją ir mėgautis tyla ir ramybe.
Svarbu ne tai, kuo buvote, o tai, kuo ruošiatės tapti. Tapti norime princais, kuriems į rankas plaukia viskas, ko tik jie užsigeidžia, kuriems įdomu gyventi ir kurie tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Pirmas žingsnis kaip tik ir yra savo bendro tikslo numatymas ir tolesnis jo siekimas. Būtent tam ir skirtos Maratono psichotechnikos. Tai mes ir ruošiamės daryti. Sėkmės Jums ir – galim pradėti!

Antrasis bėgimo etapas

Psichotechnika „Asmeninio gyvenimo detalizavimas“ padės išsiaiškinti, kokia yra dabartinė jūsų būsena (DB), o taip pat išryškinti norimą būseną (NB). Vėliau Maratono kelyje Jūs dar labiau sukonkretinsite savo norimą būseną (NB) ir motyvuosite save pereiti iš DB į NB, pasipildydami reikiamais resursais ir atlikdami atitinkamas psichotechnikas. Bet tai – kituose etapuose. O dabar – psichotechnika „Asmeninio gyvenimo detalizavimas“.
Į keturis stulpelius (taip bus aiškiau ir paprasčiau skaityti ir Jums pačiam ir kuratoriui) surašykite po 7 +/- 2 sklandžiais ir detaliais sakiniais
atsakymus:
423394_567140696639464_2038721285_n

TURIU ir NORIU turėti
(tai, ką, laimei, turiu ir noriu turėti)

TURIU, bet NENORIU turėti
(tai, ką, nelaimei, turiu)

NETURIU, bet NORIU turėti
(tai, ko, nelaimei, neturiu)

NETURIU ir NENORIU turėti
(tai, ko, laimei, neturiu ir nenoriu turėti)

Atlikę užduotį atsakymus paskelbkite forume ir asmeniniu pranešimu apie atliktas užduotis praneškite Jus kuruojančiam konsultantui.

Primenu – tam, kad rezultatas tenkintų Jus pačius, pirmiausia viską rašykite ranka sąsiuvinyje ir tik po to perspausdinkite pranešime į forumą. Kai rašote ranka, Jūsų kairysis smegenų pusrutulis, kuris yra atsakingas už vaizdus ir kūrybą, tampa aktyvus, o į forumą perrašoma tam, kad būtų galima patikrinti ir pakomentuoti Jūsų darbą.

Sėkmės !!!

Trečiasis bėgimo etapas

Prasideda naujas bėgimo etapas, kurio metu apibendrinsite jau nuveiktą darbą, išsirinksite konkretų tikslą ir tinkamai jį suformuluosite. Tai ir taps Jūsų pirmu svarbiu žingsniu, nuo kurio, pasak seno aforizmo, ir prasidės „tūkstančio mylių“ kelionė.

Tolesniam darbui Maratone reiks išsirinkti vieną svarbiausią tikslą, su kuriuo toliau dirbsite. Galbūt Jūs jau žinote savo tikslą, tačiau, bet kuriuo atveju, reikės atlikti šias užduotis:

1. Padarykite inversiją (loginį veiksmą, kai loginė reikšmė pakeičiama priešinga) viso to, ką Jūs užrašėte dalyje „Turiu, bet Nenoriu turėti“. Pvz.: nuolatinis pinigų trūkumas –> pakankamas pinigų kiekis asmeniniams mano šeimos poreikiams tenkinti. (tam, kad skaityti būtų patogu ir suprantama siūlau būtent tokį atsakymo formata Pradinis sakinys iš 2 etapo -> sakinio inversija)

2. Pridėkite prie inversijų sąrašo tai, ką užrašėte dalyje „Neturiu, bet noriu Turėti“.
3. Iš gauto sąrašo išsirinkite Jums čia ir dabar svarbiausią temą, su kuria tęsite darbą Maratone.

Primename, jog punktus 1– 3 svarbu pradžioje rašyti ranka, tik po to spausdinti.

Pvz.: Jei norite gero darbo ir daug pinigų, galite išsirinkti vieną tikslą. Formuluotė gali būti tokia – turėti gerai apmokamą įdomų darbą. Teiginį prisitaikykit sau individualiai pagal savo poreikius, tikslą įvardinkit konkrečiai ir aiškiai (neišsiplečiant).

Toliau viskas paprasta. Reikia savo tikslui užduoti 4 klausimus, remiantis psichotechnika „Standartinių kriterijų apibūdinimas“.

1. Ar įmanoma tai turėti?
2. Ar verta tai turėti?
3. Ar tai suteikia man tai, ko aš iš tiesų noriu?
4. Ar tikslas vertas tų pastangų, kurių reikės jam pasiekti?

PASTABA: Užduotis tinkamai atlikta bus tik tuomet, kai atsakymai bus motyvuotai pagrįsti teiginiais, atsakančiais į klausimą „KODĖL?“:
Todėl, kad …….

bmw_m1homage_hi_03
Noriu turėti naują automobilį BMV.
Ar įmanoma tai turėti?
– Ne.
– Kodėl?
– Todėl, kad dabar turiu sutaupęs tik 10 000,00 Lt.
– O ką įmanoma turėti?
– Automobilį, kuris kainuoja 10 000,00 Lt.

Atsakę teigiamai, taip pat užduodam klausimą „KODĖL?“
Noriu automobilio, kainuojančio 10 000,00 Lt.
Ar įmanoma tai turėti?
– Taip.
– Kodėl?
– Todėl, kad šią sumą esu pasiruošęs atiduoti už automobilį.

Ar verta tai turėti?
– Taip?
– Kodėl?
– Todėl, kad …….. ir t.t.

Šio etapo pabaigoje Jūs jau turėsite konkrečią kryptį, kuri padės atmesti dalykus, kuriems dar nesat pasirengę turėti ar kurie jums mažiau svarbūs, ir nukreips Jūsų žvilgsnį į tikslą. Šiandien vakare jau galėsite pasveikinti save su puikiu rezultatu – išsiaiškinote, ko šiuo metu išties norite.

Toliau bus dar įdomiau!!! Sėkmės!!!
Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip turėtumėte užrašyti savo atsakymus:

Ketvirtasis bėgimo etapas

 

Technika Gerai suformuluotas rezultatas

150746_456478017763361_103667948_n
Konkrečiai, detaliai, tiksliai rišliais sakiniais atsakykite į VISUS klausimus.
1. Tikslas.
Ko išties norite?
Tam tikrų minčių Jūs jau turite, juk pakankamai tiksliai įvardijote savo norą ankstesnėje psichotechnikoje, tačiau tikslas turėtų būti suformuluotas labai tiksliai, pradedant žodžiais: „Aš, Vardas, noriu tapti ir būti…“

Pvz.: Aš, Leta, noriu tapti ir būti moterimi, kuri turi pakankamai pajamų tenkinti savo kasdienius poreikius.
Aš, Itas, noriu tapti ir būti vyru, kurio pasitikėjimas savimi yra pastovus ir absoliučiai mane tenkinantis.

2. Savybės.
Kaip suprasite, kad tikslą pasiekėte?
Ką pamatysite, išgirsite, pajausite, sužinosite?
Kaip suvoksite, kad einate savo tikslo link?
Koks paveikslas iškyla, kai galvojate apie sėkmingą ir laimingą gyvenimą, pasiekus tikslą?

3. Sąlygos.
Kas? Su kuo? Kur? Kaip? Kokiu būdu? Kada? Su kuo būtina ir pageidautina?
Su kuo ir kaip nebūtina ir nepageidautina?

4. Resursai.
Kokias galimybes ir savybes jau turite?
Ką jau dabar galite atlikti?
Ką dar būtų galima sustiprinti, padaryti?
Kokias savybes reiktų suaktyvinti?
Kokios asmeninės savybės gali sukliudyti pasiekti tikslą?
Ką ir kaip jau dabar galima būtų padaryti, norint kliūtis pašalinti?
Išvardinkite visas savo teigiamas savybes ir pasiekimus gyvenime:
Išvardinkite visas savo silpnybes ir baimes:

5. Apribojimai
Kodėl to nepasiekėt iki šiol?
Kas stabdo ir trukdo?

6. Pasekmės: atsakymai turi būti 5 +/- 7 (NE MAŽIAU – antraip nelabai ir norit)
*Kas atsitiks ir bus, kai tikslą pasieksit?
*Kas atsitiks ir bus, jei NEpasieksit tikslo?
*Kas (gero) NEatsitiks ir ko NEbus, kai tikslą pasieksit?
*Kas Neatsitiks ir ko Nebus, jeigu NEpasieksit tikslo?

7. Vertė.
Ar tikslas vertas Jūsų pastangų, kurias reiks skirti? Kodėl?

Į kiekvieną pateiktą klausimą atsakykite, gerai apmąstę ir pajutę atsakymą bei jį lydinčią emociją.

Ši psichotechnika bet kokį tikslą transformuoja iš rūke skendinčio ketinimo į konkrečią pasiekimo programą – tai pajusite patys, kai atlikinėsite šią techniką. Aprašykite savo tikslą „pilna programa“, patikslindami visas svarbias detales. Punkte apie sąlygas BŪTINAI įvardinkite metus, mėnesį, šalį, miestą ir t.t. Įsivaizduokite, kad kuriate instrukciją, kuri vėliau bus tiksliai įvykdyta.

Pirmyn!!

2 užduotis
Dar mes atliksim labai svarbią ir efektyvią psichotechniką „Gerovę kurianti vizualizacija“.

Ji yra ilgalaikė – šią psichotechniką taikysim visą Maratono laiką, – kad pasąmonė priimtų tikslą kaip savaime suprantamą.

1. Prisiminkite ir dar kartą perskaitykite savo suformuluotą tikslą. Jame kalba gali eiti apie bet kokį Jūsų troškimą: apie darbą, santykius, gerovę, sveikatą, svorį ar t.t.

2. Sukurkite konkretų savo tikslo vaizdą ar idėją. Stenkitės, kad tai būtų maksimaliai ryškus būsimos situacijos paveikslas – tiksliai tokios, kokios norėtumėt. Viską reikėtų įsivaizduoti disocijuotai (matyti save iš šalies ten paveikslo viduje) esamuoju laiku, taip, tarsi tikslas jau pasiektas. Po to leiskite sau įeiti į tą paveikslą. Save įsivaizduokit tokį, koks norite būti. Priminimas: save įsivaizduokite iš šalies (disocijuotai), po to dar pridėkite tiek detalių, kiek sugebėsite. Tačiau nepersistenkite – konkrečios turi būti tik jūsų detalės ir pojūčiai, o ne vieta ar pats įvykis.

Kaip aukso vidurio pavyzdį galima pateikti: norite būti redaktoriumi ir pamatyti save redaktoriumi – viena, pamatyti save žurnalo redaktoriumi – kita,o pamatyti save žurnalo „Moteris“ redaktoriumi – trečia. Todėl šias detales įvertinkite ir apgalvokite.

3. Dažnai koncentruokite savo dėmesį, kaip galima dažniau mintimis grįžkite prie savo idėjos ar sukurto savo tikslo paveikslo. Tai gali vykti ir meditacijos metu, ir vidury dienos darbų – išnaudokite kiekvieną patogų momentą. Tokiu būdu Jūs savo paveikslą padarysite savo kasdienio gyvenimo dalimi. Galvodami apie paveikslą būtinai panaudokite ir jausmus, pojūčius, garsus ir netgi kvapus, kurie tiktų šiam paveikslui.

182720_367532493353029_2077973298_n

Teisingos vizualizacijos principai:

* matyti save;
* stebėti save iš šalies, jau pasiekusį tikslą;
* pakėlus akis 15–20° laipsnių kampu;
* užmerkus akis.

Sėkmės !!

Penktasis bėgimo etapas

Šio etapo metu atliksime tikslo Išsukimų technikas (Chunking).

531817_507620255969386_616053674_n
Trumpa ištrauka iš prof. S. Kovaliovo knygos „Įvadas į neurotransformingą“
Šios psichotechnikos sudarytos remiantis faktu, kad žmogus nepasiekia savo norimų tikslų dėl dviejų priežasčių:
1. Jis nepakankamai stipriai nori, kad noras išsipildytų.
2. Jis iš tiesų nežino, kaip galima tikslą pasiekti (t.y. žmogus žino, ko nori, tačiau pats tikslo pasiekimas atrodo neįmanomu, pavyzdžiui, dėl jo nekonkretumo)

Šiems trukdžiams apeiti naudojamos Išsukimo į viršų ir į apačią psichotechnikos.

Pradėsim nuo pirmosios. Jos tikslas – stabili vidinė motyvacija prasminiame žmogaus veiklos lygyje. Ji atliekama iš eilės užduodant sau klausimą „O ką tai man duos?“ Pavyzdžiui:

Noriu tapti ir būti moterimi, kuri gauna pakankamą kiekį pinigų, užtikrinantį pasiturintį gyvenimą.
– O ką tai tau duos?
– Galėsiu nusipirkti bet kokį man patinkantį daiktą.
– O ką tai tau duos?
– Tai duos man vidinę laisvę, nes pirksiu daiktus, negalvodama, galiu tai sau leisti, ar ne.
– O ką tai tau duos?
– Kada jausiu vidinę laisvę, tai duos man pasitenkinimą, galėsiu mažiau laiko skirti darbui, o daugiau – kūrybai.
– Ir kada jau turėsi vidinį pasitenkinimą, galėsi daugiau laiko skirti kūrybai, ką tai tau duos?
– Galimybę dvasiškai augti ir tobulėti.
– O ką tau duos galimybė dvasiškai augti ir tobulėti?
– Džiaugsmą!
– O ką tau duos džiaugsmas?
– Laimę ir mėgavimąsi gyvenimu!

Atkreipk dėmesį – tam, kad taptum laiminga, džiaugtumeisi ir mėgautumeisi gyvenimu, tau tereikia pradėti gauti pakankamą kiekį pinigų, užtikrinantį pasiturintį gyvenimą.

Atlikus šia užduotį reikia surašyti išvadas:

Ir visa tai kartu paėmus – galimybė pirkti man patinkančius daiktus, vidinė laisvė ir galimybė daugiau laiko skirti kūrybai; galimybė dvasiškai augti ir tobulėti, džiaugsmas, o taip pat laimė ir mėgavimasis gyvenimu bus mano, kai tik aš pasieksiu tikslą – tapsiu ir būsiu moterimi, kuri gauna pakankamą kiekį pinigų, užtikrinantį pasiturintį gyvenimą.

Savo tikslo Išsukimą į viršų visų pirma ranka parašykite sau, o paskui atspausdinkite forume konsultanto patikrinimui.

Atkreipkit dėmesį, kad pradėję nuo instrumentinio lygio, pakilom į prasminį. Daugiau apie neurologinius lygius kviečiu paskaityti šiame tinklalapyje http://www.teteatete.lt/153-2/. Taigi, jei pradžioje norėjai gauti daugiau pinigų tam, kad galėtum pirkti sau patinkančius daiktus, tai Išsukus tikslą į viršų, – kad būtum laimingas. Naujoji motyvacija nuo pirminės skiriasi kaip reaktyvinis lėktuvas nuo vežimo. Po šios technikos žmogus, žiūrėdamas į savo tikslą, tiesiog ima „murkti“ iš pasitenkinimo. Tai reiškia, kad jam malonumą teikia jau vien tai, kad jis turi tokį tikslą ir pradėjo jo siekti.

Primenu, kad psichotechnikos efektyvumas bus didesnis, jei kartu darysite kuriančiąją vizualizaciją, kuri aprašyta praeitame bėgimo etape.

Prieš pateikiant tikslo išsukimo į apačią technologiją, vėl pacituosiu
S. Kovaliovą:

Jei tikslas (tiksliau – jo pasiekimas) atrodo labai sudėtingas ar painus, būtinas išsukimas į apačią, kuris prasideda nuo klausimo „Kas trukdo pasiekti šį tikslą?“ Išvardinate visą eilę problemų, kurias formuluojate kaip tikslą, kuriam pateikiate klausimą: „Kaip būtų galima išspręsti šią problemą?“
522083_370036393100952_1704486426_n
Išsukimas į apačią būtinas tam, kad užsiliepsnojęs entuziazmas neužgestų lyg degtukas, bet uždegtų stabilaus pasiryžimo žvakę. Pavyzdžiui, savo įsivaizduojamame dialoge jūs savęs klausiate „Kas man trukdo uždirbti nuo 4000 $ per mėnesį?
– Neturėjimas darbo, kuriame tiek mokėtų.
– Kaip surasti darbą, kuriame tiek mokėtų?
– Pasiteirauti pažįstamų, apsilankyti darbo pasiūlos svetainėse internete.
– Kas trukdo tai padaryti?
– Lengva baimė, nes teks prisipažinti, kad aš – ne šokoladinis. Be to, neapmokėjus sąskaitos, šiuo metu neturiu interneto.
– Kaip galima įveikti bailumą ir, pranešus, kad aš visai ne šokoladinis, pasiteirauti pažįstamų? Kaip sumokėti sąskaitą už internetą?
– Tiesiai pasakyti, kad man reikia pagalbos. Nueiti į banką ir apmokėti sąskaitą.

Ir taip toliau, kol reikalingi veiksmai taps visai paprasti ir įgyvendinami, kada paprasčiausiai galėsite surašyti veiksmų planą. Surašyti savo veiksmų planą svarbu, netgi jei tie veiksmai tiesiogiai ir neatveda jūsų į tikslą. Tačiau nerėktų pamiršti, kad įsitikinimas, jog kiekvienam tikslui turi būti detalus veiksmų planas, nėra naudingas ir ekologiškas, nes gyvenimas – ne šachmatai, kur galima apskaičiuoti kiekvieno ėjimo pasekmes. Jis labiau panašus į biliardą, kur vienas smūgis, net nepataikęs į tikslą, gali kardinaliai pakeisti net beviltišką situaciją. Todėl tūkstantį kartų teisus Napoleonas, sakydavęs: „Iš pradžių įsivelkim į mūšį, paskui – žiūrėsime, kaip laimėti.“ Kiekvienas dalykas yra gerai apgalvotas, jei apgalvota bent trečdalis veiksmų. Kaip elgtis toliau, nuspręsite, atsižvelgdami į likimo pateiktas aplinkybes. Kažkuris iš didžiųjų amerikiečių menedžerių teigė, kad sudėtingoje situacijoje neteisingas sprendimas yra geriau, nei jokio sprendimo nebuvimas.

Dar kartą pakartosiu, kaip svarbu užduotis visų pirma atlikti raštu. Tam sugaištos minutės ateityje tikrai atsipirks.

Sėkmės !!

Šeštasis bėgimo etapas

 

Sveiki, Maratono dalyviai,

73109_328779227225766_2069914048_n

Jeigu pasiekėte šį etapą, reiškia, jau turite vieną ar kelis gerai apibrėžtus tikslus, kurie detalizuoti ir „išvynioti“ tiek į apačią, tiek į viršų. Tai savo ruožtu, reiškia, kad greta suvokimo, ko išties norite, Jūs taip pat turite aiškią vidinę motyvaciją ir detalų planą, kuris žingsnis po žingsnio priartins Jus prie norimo rezultato ir permainų gyvenime. Šiame etape mes užsiimsime pasiruošimo pasiekti tikslą ugdymu, o taip pat stiprinsime tikėjimą savo sėkme.

Priminimai:
1) Pasiruošimas – būtina sąlyga efektyviai siekiant tikslo.
2) Yra du elgesio būdai: ryžtingas (įveikti, susidoroti, pasiekti) elgesys ir psichologinė apsauga. Pirmasis būdas padeda konkrečiai suformuluoti tikslą ir jo siekti, pvz.: „tapti ir būti turtingu“. Antrasis būdas skatina ieškoti pasiteisinimo: pvz.: „mes neturingi, bet sąžiningi“ ir paguodos, kad to turto nelabai ir reikia. Pasak S. V. Kovaliovo, psichologinė apsauga – tai būdas gyventi su problema, nesikraustant iš proto dėl jos. Pasąmonė turi visus reikiamus resursus absoliučiai bet kokiam tikslui pasiekti, tik su sąlyga, kad priimsi tikslą ir pripažinsi, kad visa tai – „į gerą“ . Pasąmonei tikslą įsisavinti padeda 7-ios dalys: norėjimas, kaina, pasiekiamumas, siekimo proceso ekologija, ekologija po pasiekimo, mūsų pačių turimi gabumai, užsitarnavimas.

Jeigu nors vienos ir sudedamų dalių trūks, Pasąmonė nieko nekeis nei mūsų vidinėje, nei išorinėje realybėje, kad jos taptų palankios norimam tikslui pasiekti. Ir teisingai –kam siekti tikslo, jeigu jis ne toks jau ir geidžiamas? Kad pasiekus tikslą Jūs lauktų nusivylimas ar net depresija? Ar tam, kad Jūs ,sunaudoję begalę savo laiko ir resursų, nusiviltumėt rezultatu? Ir t.t. Pasąmonė užveria galimybę pasiekti tai, kas neekologiška Jums pačiam, ar neatitinka Jūsų gyvenimo nuostatų.

Tik įrodžius savo Pasąmonei, kad esat pasiruošęs priimti pokyčius, susijusius su tikslo realizavimu, įmanoma judėti tikslo link.

Ir dar vienas svarbus niuansas – šios dalys privalo būti priimtos Jūsų pasąmonėje, o ne protu.

Norėdami išsiaiškinti, kaip Jūsų Pasąmonė žiūri į Jūsų tikslą, paimkite popieriaus lapą ir viršuje užrašykite savo tikslą , o kiek apačioje nubrėžkite skalę su padalomis:

|———————–|————————-|————————-|———————–|

1 2 3 4 5

Paimkite rašymo priemonę ir padėkite ranką taip, kad alkūnė būtų tvirtai atsirėmus į pagrindą, o pati ranka laisvai judėtų ore virš skalės. Laikydami rašymo priemonę ore virš skaičiaus 3, skaitykite savo tikslo formuluotę (akys nukreiptos15–20 laipsnių kampu į viršų) pridėdami po teiginį:

A. Šį tikslą tikrai noriu pasiekti būtent aš.

B. Šis tikslas vertas to, kad jo siekčiau.

C. Šį tikslą įmanoma pasiekti būtent man.

D. Tai, ką reiks daryti, kad tikslas būtų pasiektas, bus normalu ir natūralu.

E. Taip, kaip gyvensiu pasiekę(u)s tikslą, bus normalu ir natūralu, lengva ir malonu.

F. Aš turiu visus reikiamus gabumus ir savybes šiam tikslui pasiekti.

G. Aš esu verta(s) pasiekti šį tikslą.

Pvz.: Savo tikslą tapti ir būti pasitikinčiu savimi vyru, lengvai priimančiu perspektyvius sprendimus versle, tikrai noriu pasiekti (ranka nukrypsta iki kurios nors padalos, fiksuojam skaičių, grįžtam į „3“). Mano tikslas tapti ir būti pasitikinčiu savimi vyru, lengvai priimančiu perspektyvius sprendimus versle, vertas to, kad jo siekčiau (ranka nukrypsta iki kurios nors padalos, fiksuojam skaičių, grįžtam į „3“)… ir taip toliau.

Atlikę užduotį, turėsit panašią eilutę:

A. 4,3
B. 3,6
C. 3,2
D. 4,4
E. 5
F. 4,7
G. 5

Jeigu visi atsakymai pažymėti virš 4 – Sveikinu!! Jūsų „kopingas“ aukštas ir Jūsų Pasąmonė tikslą priima palankiai ir jau kuria naują realybę, kurioje tikslas bus realizuotas.

Jeigu balai atlikus užduotį yra žemesni nei 4 – nieko baisaus, tiesiog tai rodo, kad Jūsų Pasąmonė nepalaiko Jūsų entuziazmo (tam yra daug įvairių priežasčių) ir mes galime argumentuotai įrodyti savo požiūrio teisingumą. Todėl dirbame su
viskuo, kas yra žemiau 4 balų (pavyzdyje B ir C).

313006_10151154846052089_12666721_n

Mintyse paskirstykite erdvę priešais save į 3 zonas:

• artima (2–3 metrai)

• vidurinė (3–5 metrai)

• tolimoji (> 5 metrai)

1. Jums reikės tuščios kėdės, pastatytos artimoje zonoje. Ant jos įsivaizduokite savo Skeptiškąją dalį, kuri abejoja Jūsų užsibrėžtu tikslu. Dažniausiai tai Jūsų paties, nusiteikusio skeptiškai, įvaizdis, nors gali būti ir visai kitaip.

2. Už kėdės vidurinėje zonoje įsivaizduokite stovinčius visus savo vidinius oponentus – visus tuos, kurie abejoja Jumis, Jūsų gebėjimu pasiekti tikslą. Tai žmonės, kuriems norėtumėt pasiekę tikslą pasakyti: „Na, va, matot, ką galiu?”. Paprastai Jų būna nuo 2 iki 9.

3.Tolimoje zonoje įsivaizduokite savo palaikymo komandą – visus tuos, kurie džiaugsis Jūsų sėkme ir palaikys Jus. Įduokit jiems vėliavas ir trimitus, plakatus ir švilpukus ir pripildykit jų visą stadiono sektorių (pakvieskite visus, kurie tik ateis į galvą, nuo pasakų herojų iki aktorių ar biznio banginių). Lai palaiko Jus, šaukia Jūsų vardą ar skanduotes.

4. Kai viskas bus paruošta, pradėkit derybas. Pradinė frazė susidės iš tikslo ir to teiginio, kuris gavo mažiau nei 4 balus (pradedant nuo mažiausio ir baigiant 4-uoju balu, didėjančia tvarka). Kreipiantis į savo Skeptiškąja dalį ir vidinius oponentus, įtikinami balsu perskaitykite. Pvz.: „Mano tikslą tapti ir būti pasitikinčiu savimi vyru, lengvai priimančiu perspektyvius sprendimus versle, įmanoma pasiekti, ir jis, be abejo, vertas to, kad jo siekčiau“.

Ir toliau balsu atsakinėjate taip argumentuotai, kad įtikintumėte ne tik save patį, bet ir visus oponentus, kad sakote tai, ką išties manote. Prieš kiekvieną iš sakinių pakartokite savo tikslą:

Teiginiai: <<Todėl, kad _____________>> – privalote pasakyti „NE“ praeičiai, išvardindami viską, ko atsisakote.

Teiginiai: << Nes_____________>> – pasakote „TAIP“ ateičiai, detaliai nupasakoję tai, ką ketinate pasiekti.

<< Ir aš pasiekiu tai iki tol, kol______>> – Pasąmonei pasakykite datą, kada tikslas bus pasiektas.

Teiginiai: << Ir aš pradėsiu jį siekti, kai tik_________>> – starto pradžia.

Teiginiai: << Nors ir______>>, << net jeigu______>> ir << kol_____>> – padės išaiškinti visas vidines abejones ir pasipriešinimus.

Teiginiai:<< Taip pat, kaip ir________>> – kaip pavyzdį pateikite ką nors svarbaus ir sudėtingo, ką jau pasiekėt ar nuveikėt praeityje.

Teiginiai:<< Bet kuriuo paros metu ir_______>> – ištrinti laiko, metų ribas ir gyvenimo periodus.

Teiginiai:<<Taip, kad_______!!!>> – esmė ta, kad jeigu per minutę nesugebėsite išreikšti savo entuziazmo ir nepademonstruosit pasiruošimo tikslui pasiekti, viską teks daryti iš naujo.

Patvirtinimu, kad viską darote teisingai, bus vidinių oponentų mažėjimas, pasitraukimas, prisijungimas prie gerbėjų ar kita vidinė reakcija, paremta pojūčiais. O taip pat ir pačios Skeptiškosios dalies pasikeitusi poza ir mimika. Aprašykite, kaip vyko dinamika.

Pabaigus skaityti, reikia iš naujo patikrinti savo „kopingą“ pagal skalės išmatavimus ir pažymėti pokyčius. Kai visi balai bus aukštesni (ne lygūs, o aukštesni) nei 4, „kopingo“ užduotis bus atlikta.

Rezultatus vienu pranešimu išsiųskite patikrinti konsultantui.

Sėkmės!!!

Septintasis bėgimo etapas

 

Psichotechnika „101 teiginys“

540763_485877098143702_1257749601_n

Į tarpus įrašykite savo tikslo formuluotę, taip, kad būtų išlaikyta sakinio struktūra, prasmė ir linksniai, giminė. Užpildykite prasmingais, Jūsų tikslą ir siekius atitinkančiais teiginiais kiekvieną sakinį. Atlikę užduotį, teiginius skaitykite garsiai ir raiškiai tiek kartų, kiek Jūs pats(i) jaučiate, jog reikia daryti. (Tai būtina!!! Bent vieną kartą perskaičius, nuotaika tikrai pasikeis ir nustebins Jus patį(-ią)).

1._______________________________egzistuoja mano patogumui ir naudai.
2. ______________________________________yra malonumų šaltinis man.
3. Man lengva ir malonu pasiekti_____________________________________.
4. Kiekvienas gaus naudos iš manęs _________________________________.
5. Kiekvienas padės man __________________________________________.
6. Man yra saugu_________________________________________________.
7. Aš jau įgyju____________ir mano noras ________ stiprėja kiekvieną dieną.
8. Aš turiu reikiamo lankstumo______________________________________.
9. Visos mano asmenybės dalys veikia taip, kad pačiu geriausiu būdu atitiktų mane tą, kuris(i) ___________________________________________________________.
10. Mano amžius yra tinkamas tam, kad_________________________________.
11. Mano išmatavimai ir dydis yra tinkami tam, kad_________________________.
12. Mano genetika yra tinkama tam, kad __________________________________.
13. Mano seksas yra teisingas tam, kad__________________________________.
14. Mano išvaizda ir elgesys yra tinkami tam, kad__________________________.
15. Aš turiu daugiau nei pakankamai jėgų tam, kad__________________________.
16. Aš esu talentingas(-a) tam, kad sukurčiau _______________________________.
17. Aš pakankamai patrauklus(i) tam, kad_________________ir_____________yra pakankamai patrauklu man.
18. Aš esu vertas(a) ___________________________________________________.
19. Man yra natūralu jaustis ____________________________________________.
20. Aš žinau, kaip padaryti _____________________________________________.
21. Mano gyvenimas – kupinas galimybių _________________________________.
22. Dabar, kai žinau, kad galiu mėgautis viskuo, aš taip pat žinau, kad mėgausiuosi ir kūrybos procesu______________________________________________________.
23. Esu dėkingas(a), kad man teko vaidmuo sukurti ____________________________.
24. Man yra visiškai natūralu ______________________________________.
25. _______________________________,be abejo pagerins mano santykius su bet kuriuo žmogumi.
26. Aš turiu daugiau nei reikia energijos ir entuziazmo tam, kad_________________.
27. Aš žinau, kaip gauti man svarbių žmonių palaikymą tam, kad________________.
28. Aš turiu daugiau nei reikia užsispyrimo tam, kad___________________________.
29. Aš turiu pakankamai laiko tam, kad _____________________________________.
30. Aš turiu viską, ko gali priteikti tam, kad___________________________________.
31. Mano didelis troškimas_________________________________________________.
32. Man priimtina ir natūralu________________________________________________.
33. Man verta turėti _______________________________________________________.
34. Man gera jaustis______________________________________________________.
35. Aš atleidžiu sau už tai, kad nepasiekiau______________________________praeityje.
36. Aš atleidžiu sau už tai, kad neigiau galimybę_________________________praeityje.
37. Aš atleidžiu sau už tai, kad nepažįstu savęs taip, jog iš karto galėčiau ____________.
38. Aš myliu viską, kas yra susiję____________________________________________.
39. Mano meilė sau pasireiškia tuo, kad _______________________________________.
40. Mano aukšta motyvacija tam, kad_______________________________________.
41. Man lengva, malonu ir savaime suprantama turėti___________________________.
42. Aš noriu pasiekti____________________, nes tai leis man gyventi lengvai, maloniai, natūraliu ir man priimtinu būdu.
43. Mano motina palaiko mane_____________________________________________.
44. Mano tėvas palaiko mane______________________________________________.
45. Visi mano šeimos nariai dalyvauja, palaikydami mano _______________________.
46. Mano draugai palaiko mane_____________________________________________.
47. _____________________________gerina mano komunikabilumą ir jumoro jausmą.
48. ____________________________________________suteikia man daugiau laisvės.
49. Aš turiu teisingų minčių tam, kad sukurčiau_________________________ir aš kuriu dar daugiau teisingų minčių, kad sukurčiau___________________________________.
50. Aš atleidžiu sau bet kokią klaidą ar nusižengimą, kuriuos ___________________.
51. _____________________________________________daro mane sėkmingesniu(e).
52. Mano noras______________________________________ yra palaimintas Dievo ir visuomenės.
53. Aš unikalus(i) ir Dievas besąlygiškai suteikė man teisę______________________.
54. Aš turiu praktinės išminties, kaip_________________________ir dar išradingumo.
55. ___________________________įrodo, kad prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą.
56. ___________________________________________įrodo, kad esu išradinga(s).
57. Aš žinau, kad pasieksiu______________________________________________.
58. Kiekvienas žino, kad aš būsiu_______________________________________.
59. Aš lengvai vizualizuoju_____________________________________________.
60. Aš dėkingas(a) už ________________________________________ aš jau turiu.
61. Aš išskirtinai geras žmogus, kuris____________________________________.
62. Mano Pasąmonė besąlygiškai padeda man_______________________________.
63. Dabar pats laikas man tam, kad______________________________________.
64. Mano ritualai ir įpročiai savaime nukreipti į vieną iš mano tikslų tam, kad________.
65.__________________________jausmai absoliučiai suderinti su manimi pačiu(a).
66. Aš visiškai įsitikinęs(usi), kad noriu________________________________________.
67______________________________įsitikinu, kad esu mylintis(i) ir atjaučianti(s).
68. Vyriausybė ir įstatymai mano pusėje___________________________________.
69. Visuomenė bendradarbiauja su manimi___________________________________.
70. Ekonominė situacija palanki man________________________________________.
71. Begalinė Visata jau turi man idealų ___________________________, kuris jau laukia manęs.
72. Aš turiu fizinių gabumų__________________________________________.
73. Aš turiu daugiau nei pakankamai gabumų ir žinių „Know-How“ tam, kad__________.
74. Aš turiu daugiau nei pakankamai jėgų ir ištvermės tam, kad____________________.
75. Netgi mano labiausiai besipriešinančios asmenybės dalys palaiko mane tam, kad ___________.
76.______________________________________________žavi mane.
77. ________________________________daro mano jausmus šviesius.
78. Aš dėkingas(a) sau už tai, kad____________________________________________.
79. Mano mintys pakankamai švarios tam, kad_________________________________.
80. Aš naudojuosi__________________________ tam, kad pagerinčiau savo tarnystę.
81. Saugiau, paprasčiau, patogiau ir naudingiau man _________________________.
82. Aš kantrus(i) ir delikatus(i)__________________________________________.
83. _________________________palaiko mano sąžiningą saviraišką ir manoji sąžiningoji saviraiška palaiko ___________________________________________.
84. _________________________stiprina mano žvalumą, gerovę ir malonumą, kurį teikia pats gyvenimas.
85. Mano pareiga ir teisė tapti ir būti ___________________.
86. Begalo nuostabu, kad aš egzistuoju ir tai pasireiškia________________akivaizdžiai lengvai.
87. ________________________________________tinka man.
88. _____________________________________besąlygiškai tenkins mane.
89. Jau iš pat pradžių, paties likimo buvo nuspręsta, kad aš ________________________.
90.______________________naudinga mano rato žmogui būti įtrauktam į tai.
91.___________________________________________tai, padeda man augti.
92. _____________________________padarys mane dar labiau seksualiai patraukliu(a).
93. Aš turiu praktinės išminties tam, kad sukurčiau puikų planą, kaip pasiekti__________.
94. Aš visiškai apsisprendžiau pasiekti tikslą __________________________________.
95. Aš jaučiu savyje įkvėpimą daryti viską ir bet ką, kas priartins mane prie__________.
96. Aš pasiruošiau tam,kad_______________________ir ruošiu save dar labiau tam, kad__________________________.
97. Aš jau nusiteikiau tam, kad _______________________ ir aš skirsiu dar daugiau pastangų tam, kad______________patinka man tai, ar ne.
98 ___________________________vienareikšmiškai man suteikia daugiau malonumo, nei tai, ką aš darau dabar.
99. Mano___________________________plečia Visatos tobulumą.
100. Viskas, kas kada nors įvyko, įneša savo indėlį, į mano_______________________.
101. Visata džiaugiasi mano ___________________________________________.

„Vidinio pasipriešinimo likvidavimas”
199085_10151475984813830_536535678_n

Kokia yra mūsų vidinių pasipriešinimų prigimtis? Žmogaus psichika susideda iš ištisos plejados savarankiškų sąmonės vienetų (paprastesnis jų pavadinimas būtų tiesiog „Dalys”), kurių kiekviena atsakinga už tam tikrą mūsų funkciją. Yra dalis, atsakinga už raidžių rinkimą klaviatūroje, dalis, kuri vairuoja, yra netgi „Dalis”, „įjungianti” anginą, kai Jūsų pasąmonė nusprendžia, kad Jums atėjo laikas pailsėti keletą dienų.

Taip pat yra „Dalis”, kuri adaptavosi prie jūsų gyvenimo būdo. Jai tai netgi patinka, nes ji tokį stabilumą vertina kaip gėrį. Tačiau, jos nuomone, geriau stabiliai blogai, nei „kažkokios neaiškios” permainos, gali nelabai sutapti su tais tikslais, kurių Jūs nusprendėte pagaliau rimtai siekti. Įdomiausia tai, kad būtent tokiu būdu ši dalis rūpinasi Jumis, vedama pačių geranoriškiausių tikslų. „Stabdančioji” yra ta dalis, kuri sukelia tinginio priepuolius, netikėjimą, kad rezultatai bus, ji nuvertina pati tikslą ir t.t. Turim mes ir „Dalį”, kuri siekia permainų, nori geresnės gyvenimo kokybės ir pasiekti užsibrėžtų tikslų. Tai „Skatinančioji Dalis”, kuri ir atvedė Jus į 8-ąjį etapą.

Tie etapai, kuriuos jau praėjote, suaktyvino ir sustiprino „Skatinančiąją Dalį”, tačiau liko ir „Stabdančioji Dalis”. Ji tikrai nepraleis progos surengti boikotą ir pabandys išmušti Jus iš vėžių.

Tam, kad visa mūsų energija būtų nukreipta į tikslo siekimą, rekomenduojam likviduoti pasipriešinimą.

Pasąmonės aritmetikos principas – energijos kiekio padidinimas. Taigi pasąmonėje:
-2+5 lygu ne +3, o +7, o kartais net ir visi +10, nes „Skatinančiosios Dalies” energija kur kas stipresnė už „Stabdančiosios Dalies”.

Technika, kuri leidžia suvienyti abi Dalis, atliekama paprastai:
Perskaitykite savo tikslą ir vizualizuokite jį.
O dabar:

Iškelkite savo rankas delnais į viršų taip, tarsi ant kiekvienos laikytumėte po lėkštę.
Pajuskite, kurioje kūno dalyje juntate pasipriešinimą ir leiskite jam nuslysti į vieną iš Jūsų delnų. Pažaiskite su savo vaizduote ir nustatykite jo (pasipriešinimo) formą, spalvą, konsistencija, dydį. Gal pavyks pajusti netgi pasipriešinimo svorį delne?
Dabar vėl sutelkite dėmesį į save ir pajauskite veržlumą, norą veikti. Atradę jį, leiskite jam nuslysti į kitą delną ir vėl pažaiskite su savo vaizduotę: pajauskite ir pamatykit formą, spalvą, konsistencija, dydį ir svorį.
Dabar suglauskite delnus, sumaišykite abi dalis, pamėtykite tai ant vieno, tai ant kito delno, kad jos susilietų, atlikite tai keletą kartų, kaskart patikrindami, kaip keičiasi pojūčiai. Kai pajausite, kad abi dalys susimaišė ir susiliejo, sustokite.
Laikydami delnus kartu, pažiūrėkite, kas išėjo.
Jeigu tai, ką išvydote, Jums patinka ir tinka, įsileiskite tai į save – ten, kur pačios rankos judės ar pajusite impulsą. Jeigu tai, ką išvydote, jums nepatiko, vėl perkelkite tą mišinį į vieną iš delnų ir pakartokite nuo 2 iki 5 žingsnio procesą tiek kartų, kol rezultatas Jus tenkins. Taip būna gan retai, bet pasitaiko.

Rezultatas Jums turi patikti visu 100 %, todėl jei bent kiek abejojate, pakartokite techniką. Jeigu norisi 10 iš 10, o išėjo tik 8, pagalvokite, ką norėtųsi pakeisti, kad Jus rezultats visiškai tenkintų. Ką norisi sustiprinti, padidinti? Matosi tamsios dėmės? Išnaikinkite jas. (Tai Jūsų kūrinys ir tik Jūsų pačių valioje padaryti jį maksimaliai patrauklų. Žaiskite su šiuo vaizdiniu tol, kol pajusite norą įsileisti jį į save, tik tuomet padarykite tai.)

Atkreipkite dėmesį į spalvas:
Ruda (reiškia liga ar nuovargį).
Pilka (poreikį būti „kaip visi“ , apatiją).
Juoda (negatyvumas ir baimė).
Tamsiai violetinė (liūdesys ir netgi depresija).
Jeigu rezultate matote vieną ar net kelias iš šių spalvų, pakeiskite jas, tiesiog žiūrėdami ir jausdami, arba iš naujo atlikdami techniką.
Atkreipkite dėmesį, jei šios spalvos yra Jūsų „Skatinančiojoje Dalyje“ – geriau šias spalvas pakeisti kitomis.
„Stabdančioje Dalyje“ šios spalvos priimtinos, todėl ji ir yra stabdanti!!
Šis etapas yra labai svarbus – būkite atidūs.

Tai turbūt vienintelė technika, kur nieko nereikia rašyti savo sąsiuvinyje. Tačiau forume aprašykite savo pojūčius, vaizdinius, įspūdžius ir gautą rezultatą.
Sėkmės ir įdomių atradimų !!!

Aštuntasis bėgimo etapas

 

Sveiki, gerbiami Maratono dalyviai!

Šiame etape jūsų laukia „Rezultato įdiegimas į žmogaus neurologiją“. psichotechnika. Po šios technikos jūsų tikslas taps jūsų realybės dalimi.

Štai kaip Sergejus Kovaliovas šią psichotechniką aprašo savo knygoje „Neurotransformingo pagrindai“:

„Kaip parodė neuroprogramuotojų tyrimai, pasirengimas tikslui pasiekti visų pirma vyksta pagal šią schemą“.
229614_347412415381409_1492522965_n
Suprantu – Tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs – Verta – Noriu ir galiu – Jaučiu – Pradedu gyventi

Kita vertus, tinkamas pasirengimas tampa įmanomas tik tada, kai yra susijęs su viliojančia „morkyte”, t.y. motyvacija, nukreipta į tikslą. Tokia motyvacija ir buvo gauta psichotechnikos „Tikslo išsukimas į viršų“ metu.

Pavyzdžiui: Tikslas –Tapti ir būti moterimi, kuri ištekėjo už ją tenkinančio pagal visus paramentrus vyro.Išsukimas į viršų:
Įgysiu daugiau ramybės savo moteriško gyvenimo srityje;
Labiau pasitikėsiu savimi;
Būsiu patenkinta savo gyvenimu;
Būsiu visiškai patenkinta tuo, kas vyksta, ir tapsiu laiminga.

Visa tai pavadinkim pasiekto tikslo (tapti ir būti moterimi, kuri ištekėjo už ją tenkinančio pagal visus paramentrus vyro) pasekmėmis, kurios yra geidžiamos.

Toliau viskas labai paprasta. Jūs pasakojate (geriau balsu), kaip geidžiamos pasekmės išplaukia iš priežasties, t.y. jūsų pasirinkto tikslo: Jeigu………………, tai…………………… .

Sutrumpintas anksčiau pateiktas pavyzdys skambėtų taip:
Pirmoji frazė –
Aš suprantu, kad, ištekėjusi už mane pagal visus parametrus tenkinančio vyro (priežastis),įgysiu daugiau ramybės savo moteriško gyvenimo srityje, labiau pasitikėsiu savimi, būsiu patenkinta savo gyvenimu, būsiu visiškai patenkinta tuo, kas vyksta, ir tapsiu laiminga (pasekmė– „morkytė“).

Toliau jums reikia kartoti šią frazę pagal žemiau pateiktą scemą:

Aš suprantu, kad tada, kai aš ___________________, tai aš ______________________.
Aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad tada, kai aš__________________, tai aš __________________.
Iš tiesų, yra verta ____________________ir _______________________ (čia reikės savo frazę paredaguoti, kad atitiktų linksniai ir gražiai skambėtų).
Iš tiesų, aš noriu_____________________________________________________.Iš tiesų, aš galiu_________________________ ir ___________________________.
Aš jaučiu, kaip aš __________________________ ir ____________. (vėl paredaguokit, kad sakinys gražiai skambėtų).
Ir pagaliau…
Aš pradedu gyventi, kaip_____________________________________________.

–Ir tai viskas? – skeptiškai paklausite jūs.

– Ne, ne viskas, –atsakysiujums, nors net ir tokia supaprastinta forma ši psichotechnika būtų veiksminga, norint pasiekti savo tikslą. Tačiau atlikus pilną šios psichotechnikos versiją,kuri pateikta žemiau, jūs gaunate tiesiog psichotroninį ginklą. Skliausteliuose daugtaškių vietoje turi būti pilnai parašyta jūsų priežastis-pasekmė (čia tai praleidžiame, taupydami vietą).

Aš suprantu (…).
Aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (…), todėl, kad aš suprantu(…).
Tai yra verta, kad (…), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (…), todėl, kad aš suprantu(…).
Aš noriu (…), todėl, kad tai yra verta, kad (…), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (…), todėl, kad aš suprantu(…).
Aš galiu (…), todėl, kad tai yra verta, kad (…), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (…), todėl, kad aš suprantu(…).
Aš jaučiu (…), todėl, kad aš galiu (…), todėl, kad tai yra verta, kad (…), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (…), todėl, kad aš suprantu(…).
Aš pradedu gyventi kaip(…), todėl, kad aš jaučiu (…), todėl, kad aš galiu (…), todėl, kad tai yra verta, kad (…), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (…), todėl, kad aš suprantu(…).

Kad būtų visiškai aišku, pateiksime pavyzdį:

As suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri……. tai aš……. .

As tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri…, tai aš…..,
todėl kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri……. tai aš ………

Tai yra verta tapti moterimi, kuri ……. ir……..,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri…, tai aš…..,
todėl, kad aš suprantu, kad kai aš tapsiu ir bųsiu moterimi, kuri……. tai aš ………

Aš noriu tapti ir būti moterimi, kuri …… ir ….. ,
todėl, kad tai yra verta tapti moterimi, kuri ……. ir……..,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri…, tai aš…..,
todėl, kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri……. tai aš ………

Aš galiu tapti ir būti moterimi, kuri……… ir……. ,
todėl, kad aš noriu tapti ir būti moterimi, kuri …… ir ….. ,
todel, kad tai yra verta tapti moterimi, kuri ……. ir……..,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri…, tai aš…..,
todėl, kad aš suprantu, kad kai aš tapsiu ir busiu moterimi, kuri……. tai aš………

Aš jaučiu, kaip tampu moterimi, kuri ……. ir…….. ,
todėl, kad aš galiu tapti ir būti moterimi, kuri……… ir……. ,
todėl, kad ašnoriu tapti ir būti moterimi, kuri …… ir ….. ,
todėl, kad tai yra verta tapti moterimi, kuri ……. ir……..,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri…, tai aš…..,
todėl, kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri……. tai aš………

Aš pradedu gyventi kaip moteris, kuri labai greitai……. ir…….,
todėl, kad as jaučiu, kaip tampu moterimi, kuri ……. ir…….. ,
todėl, kad as galiu tapti ir būti moterimi, kuri……… ir……. ,
todėl, kad as noriu tapti ir būti moterimi, kuri …… ir ….. ,
todėl, kad tai yra verta tapti moterimi, kuri ……. ir……..,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri…, tai aš…..,
todėl, kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri……. tai aš ………

Sudėtinga? Tik iš pirmo žvilgsnio. Išsinagrinėkit pateiktą pavyzdį, ir viskas taps aišku. O dabar čiupkite sąsiuvinį, rašymo priemonę ir viską tvarkingai surašykite ranka, vietoj daugtaškių įrašydami savo priežastis (tikslą) ir pasekmes (ką gausite, pasiekę tikslą). Darbo daug, tačiau rezultatas jums tikrai patiks. Jūs pajusite jį.

Kai viską užrašysite, garsiai ir išraiškingai perskaitykite nuo pradžios iki galo.

Atsiskaitymui viską perspausdinkite, paskelbkite forume, o taip pat aprašykite savo jausmus, mintis ir kt., iškilusius skaitant ir perskaičius visą tekstą.

Sėkmės!

Devintasis bėgimo etapas

 

Sveiki, Maratono dalyviai!

Įveikti beveik visi Maratono etapai ir jau matosi taip trokštamo finišo juosta. Prasideda paskutinis etapas, kurio metu dalyviai atliks psichotechniką „Pasąmonės autopiloto įjungimas“; (arba – trokštamos ateities sukūrimas). Prisiminkite Miltono Eriksono metaforą, kur jis Pasąmonę pavadino protingu arkliu, o Sąmonę – kvailu raiteliu. Arklys, Pasąmonė, puikiai orientuojasi apylinkėse, žino begales kelių ir turi visus reikiamus resursus, kad atvestų žmogų ten, kur jis nurodys. Didžiausia, o kartais ir vienintelė problema yra ta, kad pats raitelis retai kada žino, kur tiksliai jis nori papulti.
reaching hand_4a4e9658eefe2
Tai štai, dabar (po viso Maratone atlikto darbo) Jūs – jau protingas raitelis ir technika, kurią dabar atliksite, galutinai nukreips jus ir padės realizuotis tam, ko norite.

„Pasąmonės autopiloto įjungimas“

Ant grindų pamatykite įsivaizduojamą Gyvenimo linija (GL). Raskite joje tašką, žymintį Dabartinę situaciją (DS) ir uždėkite ant jos ženklą – popieriaus lapelį. Atsistokite šalia įsivaizduojamos linijos ir, žvelgdami į ateitį, į tolį, pažymėkite laiko intervalus: po 1 savaitės, po 1 mėnesio, po 3 mėnesių, po 6 mėnesių, po metų…. (Jei yra noro ir vietos kambaryje, žymėkite dar toliau).
Perskaitykite savo norą ir pajuskite jį. Atsistokite ant GL dabarties taške (DS) veidu į ateitį ir pamatykite savęs, jau pasiekusio tikslą, paveiksliuką (erdvėje virš pačios linijos).
Įsivaizduokite, kad paimate šį įsivaizduojamą paveiksliuką į savo rankas ir, jeigu kyla noras, padarykite paveikslėlį ryškesnį, patrauklesnį.
Dabar paleiskite iš rankų paveikslėlį ir stebėkite, į kurią laiko atkarpą jis nusileis ant GL.
Ženkite žingsnį į šoną, stokite šalia GL tarp dabarties (DS) ir tos vietos, kur paveikslėlis nusileido, ir žiūrėdami iš šalies (disocijuotai):

– pamatykite save tą, kuris yra dabartyje (DS) ant GL, ir paveikslėlyje ateityje –norimą situaciją (NS);

– Įvertinkite GL atkarpą tarp DS ir NS ir vizualiai jas sujunkite;

– Studijuokite atkarpą tiek ilgai, kol pajusite nuobodulį;

– Sukurkite DT savęs paties sumažintą kopiją (žvalgą);

– Paleiskite žvalgą per GL iš taško DS į tašką NS ir lydėkite jį visą kelią žvilgsniu.

Dėmesio! Žvalgas šį kelią privalo praeiti pats ir pėsčiomis (savo kojytėmis), o ne nuskristi ar pravažiuoti automobiliu. Gali būti, kad kuriuo nors metu jam bus taip lengva, kad jis pradės bėgti, o kitą atkarpą – taip sunku, kad teks net šliaužti… Sulaukite, kol jis nueis visą atkarpą iki NS ir įsilies į paveiksliuką.

Dabar pats atsistokite ant NS nugara į praeitį ir „išauginkite“ ateities vaizdą ir žvalgą iki savo dydžio, susiliekite su žvalgu ir pajuskite tą puikų jausmą, kuris apima pasiekus tikslą, atlikus didelį ir Jums labai svarbų darbą.
Dabar atsigręžkite veidu į DS ir įvertinkite, kokia būtų Jūsų reakcija ten, jeigu žinotumėt, kad tikslas tikrai bus pasiektas, koks Jūs ten, kuris dabartinis, kai žiūrite į save iš ateities? Jeigu kas nors nepatinka, Jūs sau atrodote silpnas, liūdnas, piktas ar abejojantis, suteikite sau resursų, pasiųsdami palinkėjimą, dovaną ar ką tik sugalvosite.
Nulipę nuo GL šonu, šalia jos, grįžkite į dabartį, bet su jausmu, kad Jums jau žinoma ateitis ir įženkite į save, pajauskite save, jėgą savyje ir pasiruošimą tikslui pasiekti.
Duokite sau startą sušukdami: „Pirmyn!!!“, „Einam!!“ ar dar kaip tik nors, kaip tik užsinorėsite.

Po to sukurkite dar kelis paveikslėlius ir „įdėkite“, „įkraukite“ juos savo GL (Keturis paveikslėlius, jei dirbama su liga, šešis paveikslėlius, kai dirbama su socialinio lygio tikslais).
24637_10151169575944567_420972163_n
Aprašykite, kaip sekasi atlikti etapus, su kokiomis kliūtimis susidūrėt Jūs ar Jūsų žvalgas kelionės metu.

Sėkmės!!!

Finišas

Sveikinu pasiekus finišą!!

Finish-Line

Jūs atlikote svarbų ir rimtą darbą su savo vidine realybę ir susipažinote su savo žemėlapiu, kuriame nuo šiol bus pažymėtas naujas atspirties taškas. Ir aišku nereikia net priminti, kad pasiekę šį finišą, Jūs jau stovite ties naujo starto linija. Kokia ji bus? Ką ji Jums atneš? Priklauso tik nuo Jūsų paties.
Nauji horizontai jau atsivėrė prieš Jūsų akis ir naujas galimybes jau įvardijote ir įvertinote, belieka veikti, aktyviai, tikslingai ir atkakliai, nes atliktas darbas vertas būti realizuotas.

Tikiu, kad Jūs jau pasikeitėte pats, pakeisdamas vidines nuostatas, įsitikinimus, vertybes ir atradęs, susigrąžinęs sau savo vidinę jėgą, tačiau Jūsų asmeninė aplinka galbūt dar nėra pasiruošu priimti tokio naujo Jūsų.
TAI LABAI SVARBU! Būkite atidus ir pasistenkite susilaikyti nuo ketinimo kardinaliai keisti savo gyvenimą ir daryti kategoriškus spendimus tiek savo aplinkoje, tiek su aplinkiniais. Čia kalba eina apie išties kardinalias permainas pvz.: išeiti iš darbo, išsiskirti, išvažiuoti į kitą šalį.
Duokite sau bent 3 savaites laiko vidiniams pokyčiams integruotis ekologiškai ir harmoningai į Jūsų gyvenimą.

Taip pat pasakysiu kelis žodžius apie vidinį pasipriešinimą, kurį patiria kiekvienas Maratono ar individualių konsultacijų dalyvis. Tai visiškai normalu ir suvokiama. Kad ir kaip būtų keistą, net žinodami, kad pasiekus trokštamą tikslą, į gyvenimą ateis ilgai lauktos ir pačių mūsų norimos permainos, mes vis tiek sobotuojame jas.
Pradedam nuvertinti savo gebėjimus ir pastangas, įsijungia vidinis kritikas ir būtinai atsiranda „vertesnių“ ir „įdomensių“, o gal net „svarbesnių“ „neatidėliotinų“ reikalų, visą tai yra VIDINIS PASIPRIEŠINIMAS. Mes išmokstame gyventi su problemomis nespęsdami jų, mes adaptuojamės prie aplinkos ir nebesitikime daugiau, geriau, verčiau… Netgi tiek, kurie liko taip ir neįveikę Maratono trasos, neįveikė jos todėl, kad juos įveikė jų vidinis pasipriešinimas.
Deja, bet Maratono projekto formatas Jus supažindino tik su vienu iš pasipriešinimo būdu – tai dalių konfliktas, tačiau jų yra dar plius šešios rūšys:

– Antrinė nauda iš egzistuojančios problemos
(jeigu aš rasiu darbą, teks eiti į jį, negalėsiu žiūrėti TV ištisą dieną)
– Kitų svarbių asmenų įtaiga
(mama sakė, kad nemoku gražiai piešti)
– Psichotraumos patirtis
(kartą bandžiau, visiškas pravalas)
– Dalių konfliktas
(iš vienos pusės tai aš labai noriu pabandyti, bet kažkas viduje sako, kad nepavyks)
– „Budinčios frazės“ – kitaip ribojantys kalbos elementai
(„Aš pavargau“, „ man atsibodo“, „viskas užkniso“
– Identifikacija su etalonu
(su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi, Marilyn Monroe buvo blondinė, tad ir aš nusidažysiu plaukus, kad būčiau panaši į ją)
– Savęs baudimas
(aš nelaiminga, nes to nusipelniau, tik per kančias į žvaigždes)

Nenuvertinkite ir neignoruokite savo pasipriešinimo. Verta tiesiog tai pripažinti ir atskirai su tuo padirbėti. Viskas yra Jūsų valioje ir tik nuo Jūsų apsiprendimo ir dabo su savimi priklauso kiek sėkmingas ir efektyvus Jūs būsite savo kasdieniame gyvenime.
Dvi savaitės po Maratono dar galite duoti atgalinį ryšį savo konsultantui apie tai:
1. Kas realiai padaryta ir kokių rezutatų pasiekta iš Išsukimų į apačią plano? Jeigu nepadarėte nieko iš šio plano sąrašo, reikšia, Jūsų pasipriešinimas ima viršų prieš Jus.

2. Kaip sekasi siekti užsbėžto tikslo? Ar viskas sekasi? Ar pastovus pasirengimas permainoms? Ar 101 teiginį ir Rezultato įdiegimą į žmogaus neurologiją sakinius skaitote ir palaikote reikiamą tonusą savyje? Kaip aplinka ir aplinkiniai reaguoja į Jus?

3. Ką ir kuo dar norite pasidalinti? Parašykite pastabas, užduokite klausimus?

O dabar dar kartą sveikinu finišavus, pasidžiaukite ir pasimėgaukite akimirką.
Jūs nusipelnėte palepinti save.

Esate Šaunuolis!! Šaunuolė!!
No-Finish-Line-An-Interview-With-Alan-Stuart-Of-One-Long-House-4