Gyvenimo scenarijų planas (pagal graikų mitologija)

gods

1. NIEKADA. Tantalas („Tantalo kančios“ yra priežodis reiškiantis pagundą ir pasitenkinimą. Tantalas turėjo stovėti vandenyje, virš jo buvo lengvai pasiekiamos medžio šakos pilnos prisirpusių vaisių, kai tik jis siekė vaisiaus, šakos pakelia jo siekiamą valgį, neleisdamos paimti. Kai tik jis pasilenkia atsigerti vandens, vanduo nuslūgsta, prieš jam išgeriant bent lašą.) – Aš niekada negaliu gauti to, ko iš tiesų noriu (nes nepakankamai drąsus, graži, jaunas, liekna).
2. PAKOL. Heraklis (Pitijos lūpomis Lėtonės sūnus išpranašavo Herakliui, jog jis taps nemirtingu, jei atliks Euristėjo įsakymu dvylika žygdarbių. Heraklis nuvyko pas Euristėją – Mikėnų karalių – tarnauti ir turėjo atlikti 12 žygdarbių.) – Aš negaliu gyventi pats, nes reikia vaikus užauginti, mokslus pabaigti, pensijos sulaukti.
3. PO TO. Damoklas (Pagal senovės graikų mitą, Sirakūzų tironas Dionisas, norėdamas parodyti tariamą valdovų laimę, pasisodino Damoklą per puotą šalia savęs, bet virš jo galvos liepė ant ašuto pakabinti aštrų kardą, kuris priminė apie nuolat gresiantį pavojų). – Jeigu aš šiandien džiaugiuosi, vėliau už tai reiks skaudžiai užmokėti.
4.VISADA. Arachnė (Arachnė gyrėsi esanti geriausia audėja, geresnė net už deivę Atėnę ir metė iššūkį pačiai Atėnei. Tada Atėnė priėmė iššūkį ir laimėjo varžybas. Arachnė slegiama kaltės ir apmaudo mėgino nusižudyti, bet Atėnė pavertė ją pirmuoju voru, kuri audžia be perstojo savo tinklus) – Aš privalau (toks likimas) visad likti šitoje situacijoje.
5. BEVEIK (1). Sizifas (Pomirtiniame gyvenime Sizifas turi amžinai ritinti į aukštą, statų kalną didžiulį akmenį. Kai viršūnė jau netoli – akmuo išsprūsta iš rankų ir nurieda žemyn, o pasmerktasis vėl turi pradėti viską iš naujo). – Aš vos, vos nepasiekiau tikslo (neperskaitytos knygos iki galo, neužbaigti darbai, nesuorganizuoti susitikimai, neišpildyti pažadai).
6. BEVEIK (2). Sizifas. – Aš vis dar nepasiekiau savo tikslo (dar vieną regaliją įsigyti, dar vieną universitetą, kursus baigti) .
7. ATVIROS PABAIGOS. – Filemonas ir Bavkida (kai Dzeusas ir Hermis apsimetę keliauninkais aplankė šių senyvų žmonių namus, jie parodė deramą svetingumą ir norėjo vakarienei pavaišinti savo svečius vienintele turima savo žąsimi, Dzeusas atsidėkodamas, išpildė jų norą, po mirties pavertė juos medžiais – ąžuolu ir liepa, kurie taip ir liko stovėti šalia vienas kito) – mano rolė suvaidinta ir aš nebežinau ką toliau veikti (gyvenimas be tikslo, be ateities, be prasmės).

 

 

Keturi meta-žemėlapiai

Analizuojant sėkmingumą, kaip savarankišką žmogiškojo gyvenimo pilnatvės (gerovės) sąvoką, reikia pasakyti, jį apsprendžia turinys, taip vadinamų meta- žemėlapių, o būtent bazinis žmogaus požiūris (suvokimas) apie save, apie kitus ir apie pasaulį.
Koks sėkmingas, tavo manymu, esi tu pats.
Kokie sėkmingi, tavo manymu, yra kiti.
Koks sėkmingas, tavo manymu, yra pasaulis, kuriame tau tenka gyventi.

150699_381967311900225_961391994_n

(Facebook’e rasta nuotrauka, mano manymu, tobulai atspindi žemėlapį „Aš – sėkmingas, Tu- sėkmingas, Pasaulis -sėkmingas“!! – nes būtent su tokiu žemėlapiu mes gimstame, tada, kai esame tėvų laukiami ir mus priima kaip dovaną).
Pagrindiniai žemėlapiai, kurias vadovaujasi kiekvienas žmogus savo kasdieniam gyvenime yra:
Aš „Tvarkoj“ sėkmingas – kiti „Tvarkoj“ sėkmingi – žmonių, gyvenančių su šiais žemėlapiais mažiausia. Šių žmonių gyvenimo principas: „Gyvenk ir džiaukis“!, o problemų sprendimų būdas- „Keiskis pats“!
Aš „NEtvarkoj“ – kiti „Tvarkoj“ – jų yra didžioji dauguma. Šių žmonių gyvenimo principas: „Be meilės“ !, o problemų sprendimų būdas- „Savižudybė“!
(čia visi tie , kurie gyvenime taip ieško meilės, ir vis nusivilia, kad ne tokia, ne ta, ne tiek, ne ten, ne su tuo ir t.t., o „savižudybė“, nes kasdien „žudo save“ kankindamiesi, vartodami tai ko neverta vartoti ir elgdamiesi taip, kaip nevertėtų elgtis).
Aš „Tvarkoj“ – kiti „NEtvarkoj“ – Šių žmonių gyvenimo principas: „Be jausmų“!, o problemų sprendimų būdas- „Žmogžudystė“!
(jie nejaučia patys, todėl jiems svetimi ir kito žmogaus jausmai, į klausimą, „ką jauti?“, jie atsako: “leisk pagalvoti“, o „žudo“ jie kitus savo pavydu, agresyviu elgesiu, priekabiavimu, skaudindami ir žemindami artimuosius ir aplinkinius).
Aš „NEtvarkoj“ – kiti „NEtvarkoj“ – Šių žmonių gyvenimo principas: „Be proto“!, o problemų sprendimų būdas- „Beprotystė“!
(jie nesimoko patys ir nevertina išsilavinimo,visuomenės nuostatų ir t.t., jų pilnos psichiatrijos ligoninės, gyvenimo būdas landynės, jie kaltina kitus, dėl savo nenusisekusio gyvenimo ir gyvena skurde).

Savo terapiniam darbe naudoju tokias technikas kaip: „Stebuklingi tėvai“,“ Naujas gimimas“, jos labai efektyvios ir nuostabiai emocionalios, tie kurie išbandė, lieka patenkinti rezultatais, nes susigrąžina į gyvenimą tai, kas jiems ir priklauso pagal prigimtinę teisę nuo pat gimimo: Tai yra – būti savo gyvenimo šeimininkais.

Nesėkimigo gyvenimo scenarijaus požymiai

320954_329727820469894_1382188922_n
Vienas svarbiausių negatyvaus scenarijaus programavimo požymių yra atsisakymas spręsti iškilusias gyvenime problemas. Toks nesąmoningas pasyvumas pasireiškia penkiais pagrindiniais elgesio būdais: bejėgiškumu, prievarta, hiper adaptacija, pseudo aktyvumu, nieko neveikimu.
Bejėgiškumas – „užguitas“ žmogus, tas kuris yra praradęs pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, savo galimybėmis ir gebėjimais. Šis pasyvumo būdas pasireiškia agresijos priepuoliais, nukreiptais į save.
Prievarta – savo problemų neigimas ir ignoravimas, nukreipiant savo „dėmesį“ į tuos kitus žmones, „kurie atsakingi už visas nelaimes“, dažnai naudojant netgi fizinę prievartą ar smurtą.
Hiper adaptacija – kitų žmonių norų išaukštinimas, atsisakant savo gyvenimo, savo norų ir troškimų. Gali būti užmaskuota po neadekvačiu noru rūpintis kitais, arba savo gyvenimo paaukojimu vardan kito žmogaus ar idėjos.
Pseudo aktyvumas – iš esmės, tai aktyvaus gyvenimo imitacija. Pavyzdžiui sporto fanatai, naktinių klubų lankytojai, tie kurie barsto savo gabumus ir gebėjimus užsiimdami abejotina veikla ir vesdami gyvenimo būdą, kuris tik imituoja pilnavertį gyvenimą.
Nieko neveikimas – problemų ignoravimas, išankstinė nuostata ir susitaikymas su pralaimėjimu, kad įmanoma gyvenime kažką pakeisti. Atsisakymas ieškoti problemų sprendimo būdų.

Jeigu savo elgesyje atpažinote bent vieną iš išvardintų būdų, kuriuo vadovaujatės gyvenime, reaguodami į iškilusias situacijas, yra pagrindo manyti, kad asmeninis gyvenimo scenarijus reikalauja darbo su juo.

Žodžiai turi galios

Gyvenimo scenarijų perrašymas ir išsivadavimas nuo jų gali kelti labai daug emocijų, tačiau šie suvokimai būtini tam išsivaduotum ir suvoktum, kad gali būti kitaip. Ši internete rasta ir Bruno Ferrero autorystei priskirta ištrauka puikus pavyzdys iš kur mes priimam svetimą tiesą ir patikim ja visa savo atvira vaiko širdimi…Žodžių galia

Stovėk ramiai, eik greičiau, kur bėgi, paskubėk, neliesk, būk atsargus, viską suvalgyk, išsivalyk dantis, neišsitepk, jau išsitepei, patylėk, kalbėk, atsiprašyk, pasisveikink, ateik čia, nesimaišyk man po kojomis, eik žaisti, netrukdyk, nebėgiok, nesuprakaituok, žiūrėk nepargriūk, sakiau pargriūsi, dabar tai tau bus, kodėl manęs neklausai, šito tu nesugebėsi, esi per mažas, duok aš padarysiu, tu jau didelis, eik miegoti, kelkis, pavėluosi, aš užsiėmęs, eik žaisti vienas, apsirenk, nestovėk saulėje, eik į saulę, nekalbėk pilna burna.

Tai, ką norėjome išgirsti, kai buvome vaikai:
myliu tave, tu toks gražus, kaip gerai, kad tave turiu, pasikalbėkime truputį, pabūkime kartu, kaip jautiesi, ar tau liūdna, gal bijai, kodėl gi šito nenori, tu toks mielas, tu toks švelnus, papasakok man, ką tu išgyvenai, ar tu laimingas, man patinka, kai juokiesi, verk, jei nori, tau kažkas nepasisekė, kas tave nuskriaudė, kas tave taip supykdė, papasakok man viską, jei nori, pasitikiu tavimi, tu man patinki, ar aš tau patinku, kada tau nepatinku, klausau tavęs, žinau, kad mane myli, ką apie tai manai, man patinka būti su tavimi, noriu su tavimi pakalbėti, noriu išklausyti tave, pasakyk, kada jautiesi nelaimingas, man patinki toks, koks esi, mums gera būti kartu, pasakyk, jei suklydau.

Šalia tavęs yra daug suaugusių žmonių, vis dar laukiančių žodžių, kuriuos norėjo išgirsti vaikystėje, bet neišgirdo.
Viena moteris, nervingai glamžydama krepšelio rankeną, prasitarė:

-Žinau, kad mano vyras moka mylėti ir būti švelnus, nes su šunimi visada elgiasi labai gražiai.

Arklys nugaišo – nulipk !

Gyvenime gali būti daug žmonių, situacijų ar daiktų, kurie mūsų nebetenkina ir tai tęsiasi jau labai ilgą laiką.
Tarkim:
Santykiai, kurie jau senai tapo našta.
Darbas, kuris jau senai atsibodo.
Nuostolingas verslas.

Tačiau dėl nežinomų priežasčių mes laikomės įsikibę į „nugaišusio arklio karčius“, vis tikėdamiesi, kad jis galbūt dar pasitarnaus mums, eikvodami tam savo nervus, laiką ir pinigus.
Yra tikimybė, kad mes vadovaujamės įsitikinimu: „Atkaklumu ir pastangomis galima viską pasiekti“, t.y. nepasiduoti, reikia tikslo siekti atkakliai ir iki galo. Tuomet klausimas kyla kokio tikslo ir iki kieno galo? Nes netgi tuomet turėtų būti rodiklis-indikatorius, kuris įvardintų galutinę datą, tikslui pasiekti. Kitaip kam reikalingas tikslas išvis?
Stuck-on-limiting-beliefs
Bet jeigu ne, tada tikrai verta išgirsti senovės Indijos patarlę:
Arklys nugaišo –nulipk !
Atrodytų viskas aišku, bet…
Mes įtikinėjam save, kad dar yra vilties.
Mes „mušam arklį“ dar stipriau.
Mes tvirtinam: „Mano tėvai taip keliavo ir protėviai, irgi taip keliavo, reiškia tik taip ir reikia keliauti man“.
Mes organizuojame masinius renginius: „Nugaišusių arklių atgaivinimui“.
Mes netgi įtikinėti kitus pradedam, kad mūsų „nugaišęs arklys“ yra: „saugiau, geriau, greičiau ir pigiau“.
Susitikę, organizuojame įvairių „nugaišusių arklių“ palyginimus.
Mes sėdime šalia „nugaišusio arklio“ ir įkalbinėjame jį būti nenugaišusiu.
Mes pakeičiam „nugaišusių arklių“ atpažinimo kriterijus.
Mes aplankome svetimas vietas, kad pamatyti savo akimis kaip ten šuoliuoja ant „nugaišusių arklių“.
Mes surenkam bendraminčių komandą, kad jie padėtų išanalizuoti „nugaišusį arklį“.
Mes surenkam į krūvą „nugaišusius arklius“, ir tikimės, kad kartu jie šuoliuos greičiau.
Mes darom viską, kad tik nedaryti vieno:
Jeigu arklys nugaišo – nulipk !

Manipuliacijos, kurios vis dar turi galios

229614_347412415381409_1492522965_n

Visi mes iš vaikystės ir visi turim savo unikalią istoriją ir prsiminimus apie patirtį įgautą joje. Siūlau paanalizuoti priežastis, kai kurių pasiteisinimų ir pasiaiškinimų, kuriais naudojamės tam tikrose situacijose, bendraudami su kitais.

Prisiminkite savo vaikystę: kokius produktus, kurie jums nepatiko, jus versdavo valgyti?
Kaip jus prikalbindavo arba priversdavo?
Ar vertė ruošti pamokas arba  atlikti namų ruošos darbus?

Pateikiu labiausiai paplitusių manipuliacijų sąrašą.

1. Šiame sąraše kalbama apie fizinę prievartą ir atpildo baimės formavimą.
„Nemoki – išmokysime, nenori – priversime!“
„Tuoj paimsiu rykštę (diržą, lazdą ir t.t.“)
„Yra toks žodis „Reikia“.
Grėsmingai šaukia „Tuoj pat!“,“ Kam pasakiau!“,“Tu amžinai neklausai!“, „Nepakilsi nuo stalo, kol nesuvalgysi!“
Užspaudžia nosį, kad prasižiotumėt, o po to užspaudžia burną, kad neišspjautum maisto. Arba iš viso išpila lėkštės turinį ant galvos ar už kaklo.
Mušdavo per rankas ir kitas kūno dalis.

2. Šiame sąraše kalbama apie psichologinę prievartą, kaltės už tai, kad tėvams gali būti negera, jausmo formavimą, kaltės už svetimus išgyvenimus jausmo formavimas.
“ Už mamytę, už tėvelį…“ (tarsi nuo to mamai ir tėvui bus geriau).
“ Suvalgyk, dukryte, sūneli, kitaip virta morkytė įsižeis ir pravirks…“
“ Jeigu nevalgysi, aš būsiu nelaiminga.“
“ Juk taip dėl tavęs stengiausi viriau, gaminau, o tu nevalgai.“
“ Aš viską dėl tavęs paaukojau.“
“ Tu man kaip peiliu per širdį.“

3. Psicholiginė prievarta -pažeminimas, nevisavertiškumo komplekso formavimas.
“ Tu vyras, ir tai tavo pareiga“ arba „Geros mergaitės visada klauso.“
“ Tinginys(ė).“, “ Kaip tau ne gėda“, “ Murzius(ė).“ ir kiti užgauliojimai.
“ Visada norėjau, kad būtum geresnis(ė),(paklusnesnis(ė), reiklesnis(ė), sumanesnis(ė) ir t.t.)
“ Va, kaimynų vaikas jau tą ir tą daro, moka, o tu ko dar ne?“
“ Neinkšk, kitiems dar blogiau.“
“ Kai gyvensi savarankiškai, tada ir bus tavo valia.“
“ Dabar bus taip, kaip aš noriu, o ne tu.“

4.“Papirkinėjimas“ – pratinimas prie pakišų.
Desertui duoda ne 3, o 6 saldainius.
Žada pramogas ar dovanas.
Nesilaiko duoto žodžio ir leidžiasi, už bučinius ar meilikavimus, būti įkalbėtais ir pakeičia pradinę nuostatą, draudimą, užduotį ir t.t.

5. Fobijų formavimas
“ Ateis vilkas (baubas, ragana, policininkas ir t.t.) ir tave suės, pavogs…“
“ Atiduosiu čigonams.“
“ Atoduosiu į vaikų namus.“
“ Pasigimdysiu kitą, geresnį vaiką.“

Kiekvienas tėvų ar kitų, vaikystėje autoritertą turinčių, žmonių manipuliavimo metodas formuoja tam tikras prichologines problemas.
Leiskite sau pažvelgti į įprastas gyvenimiškas situacijas: Ko bijodami (arba kito jausmo veikiami) darote tai, ko iš jūsų tikisi kiti?
Patys populiariausi atsakymai:
Bijau įskaudinti, nuliūdinti.
Bijau supykdyti.
Bijau, kad atleis iš darbo.
Jeigu yra grėsmė sveikatai, gyvyvbei, gerovei – tai jau tikra prievarta.
Iš pagarbos kitam žmogui.
Noriu kitiems suteikti džiaugsmo.
Su viltimi į ateitį.
Neatsisakyk padėti, kiti tau taip pat padės, kai prireiks.
Nepatogu atsisakyti.
Bijau, kad neteksiu meilės ir dėmesio.
Su manimi daugiau nebedraugaus.
ir t.t. arba raskite savo atakymus.

Baimė, kuri buvo suformuota vaikystėje, neleidžia efektyviai gyventi dabartyje. Mes per daug lengvai atsisakome savo vertybių ir prioritetų, dėl taip vadinamos „šventos ramybės“.
Ar tai tikrai tą kaina, kurią verta mokėti?
Gal jau verta užaugti ir pradėti gerbti save?

Citatos paimtos iš Ninos Rubštein knygos.