Mantra

Frustration Female Expression Aš esu toks svarbus kalakutas, kad negaliu leisti, jog kažkas pasielgtų taip, kaip nori pats, jeigu tai nepatinka man. Aš esu toks svarbus kalakutas, kad jeigu kas nors pasakė ar pasielgė ne taip kaip aš tikėjausi – aš nubausiu jį savo įsižeidimu. O-o, ir tegul mato koks svarbus mano įsižeidimas, tegul jis gauna tai, kaip bausmę už savo „poelgį“. Juk aš labai, labai svarbus kalakutas ! Aš nevertinu savo gyvenimo. Aš nevertinu savo gyvenimo tiek, jog man negaila leisti savo brangų laiką nuoskaudai. Aš atsisakysiu minutės džiaugsmo, minutės laimės, minutės linksmumo, aš verčiau atiduosiu šitą laiką nuoskaudai. Ir man vis tiek, jog šios minutės taps valandomis, o valandos – dienomis, o dienos – savaitėmis, savaitės – mėnesiais, ir mėnesiai – metais. Man visai negaila leisti ištisus metus ir būti įsižeidusiam – juk aš visai nevertinu savo gyvenimo. Aš nesugebu pažvelgti į save iš šono. Aš labai pažeidžiamas. Aš toks pažeidžiamas, kad esu priverstas budriai saugoti savo teritoriją ir reaguoti nuoskauda, kaskart kai tik kas nors į ją „ pasikėsiną “. Aš pasikabinsiu sau ant kaktos iškabą: „ Atsargiai, piktas šuo“ ir tegul tik kas nors pabando nepastebėti jos ! Aš esu toks apgailėtinas, kad negaliu savyje rasti nė lašo kilnaširdiškumo tam, kad atleisti, lašo ironijos tam, kad pasijuokti iš savęs, lašo dosnumo tam, kad nepastebėti, lašo išminties tam, kad neužsikabinti, lašo meilės tam, kad priimti kitą tokį, koks jis yra. Juk aš esu labai, labai svarbus kalakutas !

Interneto erdvėje radau „Įsižeidusių mantrą “, kurios autorystė yra priskirta Osho.
Pati mantra puikus pavyzdys, kaip įsižeidimas ir juntama nuoskauda gadina gyvenimą niekam kitam, o tik pačiam įsižeidusiam. Veiksmingų technikų pagalba galima greitai išsilaisvinti iš nuoskaudos spąstų, bet kažkodėl žmonės verčiau lieka įsižeidę ir įsitikinę tvirtina, kad atleisti nelengva.

Parašykite komentarą