Charlie Chaplin išmintis

Charlie Chaplin kalba, kurią jis pasakė per savo (1959 m. balandžio 16 d.) 70-ties metų jubiliejų.

charlie-chaplin-limelight

Kai pamilau save, tada tik supratau: nuobodulys, kančia – pirmi įspėjantys ženklai, kad gyvenu prieš savo esybę. Šiandien jau žinau, kad esybė vadinasi – „BŪTI SAVIMI”.

Kai pamilau save, aš supratau, kaip stipriai galima ką nors įžeisti, jeigu primesi jam savuosius lūkesčius, nors laikas tam dar neatėjęs ir tas žmogus nepasiruošęs dar. Ir tas žmogus – aš pats. Šiandien tai vadinu – „SAVIGARBA“.

Kai pamilau save, nustojau trokšti kitokio gyvenimo. Ir staiga pamačiau, kad tas gyvenimas, kurį gyvenu, suteikia visas galimybės augti. Šiandien aš tai vadinu – „BRANDA“.

Kai pamilau save, tik tada supratau: esu pačioje tinkamiausioje vietoje, pačiu tinkamiausiu laiku. Ir viskas kas pačiu teisingiausiu metu.Tad, galiu būti visiškai ramus. Aš vadinu tai – „PASITIKĖJIMU SAVIM”.

Kai pamilau save, nustojau vogti savo laiką, svajot apie didžiausius užmojus ateityje. Šiandien darau tik tai, kas teikia džiaugsmą, nuo ko jaučiuosi laimingas. Tik tai, ką myliu ir kas verčia mano širdį spurdėti. Atlieku tiktai tai, ką noriu pats. Šiandien vadinu tai – „PAPRASTUMU”.

Kai pamilau save, aš išsilaisvinau nuo visko kas kenkia mano kūnui – nuo maisto, nuo žmonių, daiktų ir situacijų. Nuo visko, kas tempė apačion ir vesdavo šalin nuo savasties. Šiandien vadinu tai – „MEILE SAU PAČIAM”.

Kai pamilau save, nustojau būti visąlaik teisus, kaip tik nuo tada pradėjau vis mažiau klysti. Šiandien vadinu tai – „KUKLUMU”.

Kai pamilau save, nustojau gyventi praeitimi ir rūpintis rytdiena. Šiandien gyvenu dabartimi ir vadinu tai – „PASITENKINIMU”.

Kai pamilau save, aš suvokiau kaip protas gali trukdyti, nuo jo įmanoma net susirgti. Ir tik tuomet, kai jį sujungiau su širdim, jis tapo mano sąjungininku. Šiandien šią jungtį vadinu – „ŠIRDIES IŠMINTIMI”.

Daugiau mums nebereikia bijoti priešpriešų, ginčų, problemų, kurios kyla bendraujant su savim arba kitais. Net žvaigždės kartais susiduria ir tuomet gimsta nauji pasauliai. Šiandien aš jau žinau tai ir tai yra „GYVENIMAS”.