Paveikslas

319797_387537588009864_1573831211_nKartą, vieno dailininko paveikslus sukritikavo jo kolegos. Pasakė, kad dailininko darbai niekuo neišsiskiria ir niekuo neypatingi, tai tiesiog, gražūs peizažai, bet juose nėra sielos. Šis susimąstė ir pradėjo ieškoti atsakymų. Iš pradžių jis iki smulkmenų išstudijavo garsiausių dailininkų paveikslus, tada pradėjo juos kopijuoti, bet rezultatai jo neįtikino. Ieškojimas tęsėsi, kai vieną naktį jį pažadino įkvėpimas, jis stojo prie molberto ir pradėjo piešti. Piešė taip kaip norėjo, ką jautė, kuo tikėjo ir kai paveikslas buvo baigtas, pakvietė savo kolegas, kad jie įvertintų jo darbą. Kolegos susirinko pažiūrėjo į paveikslą ir pasakė:

– Tu taip nieko ir nesupratai, juk tai tik peizažas: kelias, laukas ir tolumoje medis, nieko ypatingo, – vienbalsiai pareiškė jie.

– Tai čia jus nieko nesupratot, – tarė dailininkas, lengvai įšoko į paveikslą ir nuėjo keliu …